Horisont 2020 infopäev Tallinnas, Kreutzwaldi Hotellis (Endla 23) Print

Kuupäev/Aeg
Kuupäev(ad): 27.11.2018
Toimumisaeg: 09:00 - 15:30
Asukoht
Eesti
Valdkond

Registreerumine:
27.11 Tallinna Infopäevale http://www.etag.ee/uritus/horisont-2020-infopaev-tallinnas-2/

09.00-09.30 ·    Registreerimine (kohv/tee)
9.30-9.45 ·    Horisont 2020 ülesehitus (ja tugistruktuur Eestis). Silver Lätt
9.45-10.25 ·    Horisont 2020 rahastamise reeglid. Margit Ilves
10.25-10.45 ·    VKEd. Margit Ilves
10.45-11.00 ·    Kosmos. Silver Lätt
11.00- 11.20 ·    Materjaliteadus. Mikk Antsov
11.20-11.50 ·    Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad. Turvaline ühiskond. Aavo Kaine
11.50-12.05 ·    FET. Aare Ignat
12.05-12.45 ·   Lõuna. Võimalus kohtuda konsultantidega silmast-silma
12.45-13.15 ·   Energia ja transport. Maria Habicht
13.15-13.45 ·   Tervishoid ja toit. Argo Soon
13.45-14.05 ·   Keskkond. Ülle Napa
14.05-14.25 ·  Teadus ühiskonnas. Terje Tuisk
14.25-14.45 ·   Kaasav, innovaatiline ja kaasamõtlev maailm.
14.45-15.15 ·   Marie S Curie ja ERC. Kristin Kraav
15.15-15.30  ·  Võimalus kohtuda konsultantidega silmast-silma

Täiendav info:

Kristi Auli
Koordinaator
Välisteaduskoostöö osakond
Eesti Teadusagentuur
kristi.auli@etag.ee
Tel: 730 0376