Horisont 2020 Toidu ja biomajanduse valdkonna (SC2) partnerlusüritus Print

Kuupäev/Aeg
Kuupäev(ad): 03.07.2019
Toimumisaeg: Terve päev

Traditsiooniline partenrlusüritus toimub päev enne Euroopa Komisjoni korraldatavat avalikku infopäeva

Deatailid toimumiskoha ja aja ning registreerimise kohta selguvad hiljem, tõenäoselt sellel veebilehel: https://www.ncp-biohorizon.net/events?cmd=showDetail&id=242