HubIT SSH Workshop – BRIDGING THE GAP BETWEEN SOCIAL SCIENCES/HUMANITIES AND ICT Print

Kuupäev/Aeg
Kuupäev(ad): 18.09.2018
Toimumisaeg: Terve päev
Asukoht
Eesti
Valdkond

Tartu Ülikool korraldab 18. septembril AHHAA keskuses konverentsi, mille keskmes on sotsiaal-, humaniaar- ja IT-teadlaste omavahelise koostöö arendamine.

Üritus toimub “Horisont 2020” projekti HubIT raames. Koverentsi üheks osaks on Tartu Ülikooli korraldatud ning sotsiaal- ja humanitaarteadlastele suunatud töötuba “Ehitades sildu sotsiaal- ja humanitaarteaduste ning IKT vahele”, mis tutvustab valdkonnaüleste projektide edulugusid, HubIT projekti tulemusi ning väljaarendatud töövahendeid.

HubIT juhtpartneri Civitta esindaja Anneli Roose põhjendab projekti suunitlust vajadusega näha IKT valdkonna innovatsiooniloomes suuremat pilti: „IT-sektor peab innovatsioonis arvestama ühiskondlike vajaduste, ootuste ning väärtustega, ja siin ongi oluline sotsiaal- ja humanitaarteadlaste roll.“
Töötoas arutletakse järgmiste küsimuste üle:
• Milliseid ühiskondlikke väljakutseid tuleks IKT ning sotsiaal-ja humanitaarvaldkondade koostööl lahendada?
• Mis on sotsiaal-ja humanitaarteaduste ning IKT vahelise koostöö eesmärgid ja kasutegurid?
• Kuidas algatada koostööd IKT valdkonnaga?

Esinejateks on Tartu Ülikooli teadlased Rajesh Sharma arvutiteaduste instituudist, Mihkel Solvak infotehnoloogia mõju-uuringute keskusest Johan Skytte poliitikauuringute instituudis ning Emanuele Bardone haridustehnoloogia keskusest haridusteaduste instituudist.

Aruteludele on oodatud osalema eriti just sotsiaal- ja humanitaarteadlased ning üritusele järgneb vastuvõtt. Osalemiseks palume huvilistel end registreerida kodulehel ning liituda üritusega Facebookis.

Projekti HubIT toetab Euroopa Liit programmi „Horisont 2020“ raames, projektiga saab lähemalt tutvuda kodulehel.

Lisainfo: Olena Nedozhogina, TÜ sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse RAKE projektijuht, olena.nedozhogina@ut.ee