IMI Stakeholder Forum 2020 (digitaalne) Print

Kuupäev/Aeg
Kuupäev(ad): 10.11.2020
Toimumisaeg: Terve päev

IMI sidusrühmade foorum 2020

IMI sidusrühmade foorum 2020 toimub 10. novembril veebi vahendusel. Selle aasta teema on “Laiendades horisonti: Euroopa tervise valdkonna partnerluste suurendamine”.

Foorum keskendub laste vähkkasvajatele, et näidata, kuidas uus partnerlus koondaks uusi sidusrühmi, suhestuks vähimissiooniga ja oleks kaasavam programmi ideede loomisel. Samuti tahame kuulata oma koostööpartnereid, et aidata arendada uusi partnerlusi, vältida takistusi ja panna alus maailma juhtivale koostööle.

Esialgne ajakava on nüüd väljas. Üritusel osalemine on tasuta, kuid vajalik on registreerimine. Registreerimine on avatud kuni 8. novembrini.


IMI Stakeholder Forum 2020

The IMI Stakeholder Forum 2020 will take place online on Tuesday 10 November. The theme this year is “Broader horizons: growing Europe’s health partnership”.

The forum will focus on paediatric cancers to demonstrate how a new partnership would bring new stakeholders together, synergise with the Cancer Mission and be more inclusive in the co-creation of ideas for the programme. We will also want to listen to our stakeholders – to help develop the new partnerships, avoid pitfalls and build together a world leading collaboration.

The draft agenda is now available. Participation is free of charge, but registration is mandatory. Registration will be open until the 8th of November.