Kaasamisüritus — Euroopa Horisont raamprogrammi elluviimise strateegia Print

Kuupäev/Aeg
Kuupäev(ad): 19.11.2019
Toimumisaeg: Terve päev
Valdkond

Tallink Spa&Conference Hotel (Sadama 11a, Tallinn)
Kell 9.30-17.00

Kutsume teid 19. novembril 2019 toimuvale kaasamisüritusele teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Euroopa Horisont elluviimise teemal. Sellel Euroopa Komisjoni korraldataval konsultatsioonil käsitletakse järgmisi teemasid:

  • Euroopa partnerlused ja nendes osalemine
  • Taotluse esitamine ja hindamine
  • Uus grandileping
  • Lihtsustatud kuluvormid (sh. lump sum)
  • Kontrolli teostamise strateegiad: eel- ja järelkontroll
  • Aruandlus, tulemuste levitamine ja kommunikatsioon

KAVA

Konsultatsioon on mõeldud raamprogrammi sidusgruppidele ja edukatele H2020 projektitaotlejatele ning eeldab aktiivset osalust aruteludes. Osalemine on kutse alusel.

Üritus toimub inglise keeles!