Konverents “JPI Kliima Eestis, hetkeseis ja võimalused” Print

Kuupäev/Aeg
Kuupäev(ad): 27.02.2014
Toimumisaeg: Terve päev
Asukoht
Eesti

27.02.2014 Tartus, Konverentsikeskus Atlantis
Kutsume teid osalema Tartu Ülikooli, Keskkonnaagentuuri, Keskkonnaministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, ja Eesti Teadusagentuuri korraldataval konverentsil Euroopa Liidu ühisalgatus (JPI) Kliima Eestis, hetkeseis ja võimalused, mis toimub 27. veebruaril 2014 Tartus, Konverentsikeskuses Atlantis (Narva mnt.2).

Ühisalgatuse JPI Kliima eesmärk on koondada ja luua uusi teadmisi, mis aitaks ühiskonnal saavutada suurema paindlikuse kliimamuutustega kohanemiseks pakkudes integreeritud kliimaalaseid teadmisi ning otustusprotsessi toetavaid teenuseid sotsiaalseks innovatsiooniks.

Konverentsi sihtgrupiks on nii teadusasutused kui ka ministeeriumid ja nende hallatavad asutused. Konverentsil antakse ülevaade ühisalgatusest JPI Kliima ja arutletakse Eesti võimaluste ja prioriteetide üle algatuses kaasalöömiseks. Teie aktiivne osalus on väga oodatud.

Konverentsiks on vajalik eelregistreerumine, mida saab teha kuni 21. veebruarini 2014, saates e-maili aarne.mannik@ut.ee. Samuti on vajalik registreerumine koha peal.

 9.00 – 9.15 Avasõnad, TÜ LOTE dekaan prof. Peeter Burk

 9.15 – 10.15 “JPI Climate and its implementation plan”, Sanna Sorvari, JPI Climate Management Committee

 10.15 – 10.45 Kohvipaus (posterid)

 10.45 – 11.25 JPI Kliima seosed H2020 ja struktuurifondidega, Ülle Napa ja Vallo Mulk, ETAg

 11.25 – 12.00 Teadus-arendusprogramm ning kliimamuutustega kohanemise strateegia keskkonnaministeeriumis (Jüri Truusa ja Katre Kets, KKM)

 12.00 -13.30 Lõuna (posterid)

 13.30 -14.30 Diskussioon Eesti kliimauuringute kaardistamise tulemustest (juhib Aarne Männik, KAUR/TÜ)

 14.30 -15.30 Diskussioon Eesti kliimauuringute strateegiast JPI Climate valguses (juhib Rein Vaikmäe, TTÜ)

 15.30 – 16.00 Kohvipaus (posterid)

 16.00 – 16.45 Diskussioon kliimateenuste ERANETist (juhib Urmas Raudsepp, TTÜ)

 16.45 – 17.00 Kokkuvõte ja sulgemine

 Konverentsi toetab Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti riikliku struktuuritoetuse programm “Teaduse rahvusvahelistumine”.