Moving the Frontier of the Macroeconomic Modelling of Research & Innovation (digitaalne) Print

Kuupäev/Aeg
Kuupäev(ad): 07.09.2020 - 08.09.2020
Toimumisaeg: Terve päev

Teadus- ja arendustegevuste makromajandusliku modelleerimise suurendamine

Euroopa esimesel teadus- ja arendustegevuste makromajanduslikku modelleerimist käsitleval konverentsil vaadeldakse lähemalt poliitikate kujundamises kasutatavaid makromajanduslikke mudeleid. Sellega soovitakse panustada teadus- ja arendustegevusse tehtavate investeeringute käsitlemise ja hindamise edasisele arendamisele ning avaliku poliitika rollile teaduse, tehnoloogia ja majanduse arengus. Konverentsi eesmärk on olla esimene ürituste sarjast, kus arutatakse valdkonna edusamme ja parimaid tavasid.


Moving the Frontier of the Macroeconomic Modelling of Research & Innovation

The First European Conference on Macroeconomic Modelling of Research & Innovation will take a detailed look at macroeconomic models for policy making. It aims to contribute to the further development of the treatment and assessment of R&I investments and the role that public policies have in scientific, technological and economic development. The Conference aims to be the first of a series of events to discuss advances and best practice in the field.