Personalising Health Industry (veebikonverents) Print

Kuupäev/Aeg
Kuupäev(ad): 15.10.2020 - 16.10.2020
Toimumisaeg: Terve päev

Tervisetööstuse personaliseerimine

Regions4PerMed-il on hea meel kutsuda teid liituma 15. – 16. oktoobril toimuvale veebikonverentsile „Tervisetööstuse personaliseerimine“, mis keskendub personaalse meditsiini lähenemisviiside rakendamise toetamisele kõigis Euroopa regioonides.

Tervisetööstuse personaliseerimiseks on vaja välja selgitada tegurid, mis on olulised seda lähenemist toetavatele ärimudelitele üleminekuks, kuna see erineb mitmes aspektis tänapäeva üldistest tavadest. EL-i kodanike huvides tuleb leida võimalikud tõkked tervishoiutööstusele, mis võivad takistada teadusuuenduste muutmist kasulikeks isikupärasteks toodeteks. Personaalse meditsiini arendamise väärtusahela analüüs näitab hilisemate etappide, nagu seda on heakskiitmine, pakkumine ja hüvitamine, rolli võimalike tõketena. Arvestada tuleb ka varajases staadiumis olevate aspektidega, näiteks juurdepääs elanikkonnale, aga ka patsiendipõhiste biomeditsiiniliste teadmistega, erinevad nõuete, kultuuride ja ajagraafikutega diagnostika ja ravimite arendamiseks ning intellektuaalomandiga. Lisaks käsitletatakse juurdepääsu rahalistele ressurssidele nii alles turule tulnud ettevõttetele kui ka juba väljakujunenud VKE-dele.

Registreeri end siin. 


Personalising Health Industry

Regions4PerMed is pleased to invite you to join the online conference on “Personalising Health Industry”, October 15th/16th dedicated to support the implementation of Personalised Medicine approaches throughout the European Regions.

For personalising health industry, it is essential to identify factors that are critical for a transition towards business models supporting this approach, as it is in many respects different from general practice today. In the interest of EU citizens, possible hurdles for health industry need to be identified that may impede the translation of scientific innovation into useful personalised products. An analysis along the value chain of personalised medicine development points to a high relevance of later stage aspects such as approval, provision and reimbursement as possible barriers. But also early stage aspects need consideration, like access to population, as well as patient-specific biomedical-knowledge, differing requirements, culture and time-lines for the development of diagnostics and pharmaceuticals, as well as IP. In addition, access to financial resources for new market entries as well as for established SME shall be considered.

Register here.