Real world data: Transforming the future of European health? (digitaalne) Print

Kuupäev/Aeg
Kuupäev(ad): 30.06.2020
Toimumisaeg: Terve päev

Reaalaja andmed: Euroopa tervise tuleviku kujundamine?

Sellel Science|Business veebi teel ülekantaval konverentsil arutletakse reaalaja andmete mõju oodatavale Euroopa terviseandmete ruumile, uuendatavale Euroopa teadusruumile ning ka teistele olulistele digipoliitikatele nagu näiteks tehisintellekti strateegia ja uus andmestrateegia.

Registreerimine on avatud. 

Real world data: Transforming the future of European health?

This Science|Business webcast conference will explore the implications of real time data for the anticipated European Health Data Space, a revitalised European Research Area, as well as other key digital policies such as the European approach to AI and data strategy.

Registration is now open.