Teine iga-aastane QED konverents “Asjade internet mobiilsuses: digitaaltehnoloogiad intelligentseks transpordiks” Print

Kuupäev/Aeg
Kuupäev(ad): 21.11.2017
Toimumisaeg: 00:00
Asukoht
Välismaa

QEDi teine iga-aastane konverents, mis toimub Brüsselis, keskendub digitaaltehnoloogiatele transpordisektoris.

Transpordisektor on läbimas suurt muutust, mis on tingitud digitaaltehnoloogiate innovatsioonist tekkivatest uutest murrangulistest ärimudelitest. Euroopa Komisjoni teatis „Koostoimelisi intelligentseid transpordisüsteeme käsitlev Euroopa strateegia – samm koostoimelise, ühendatud ja automatiseeritud liikuvuse tagamise suunas“ rõhutab vajadust korrektse õigusliku raamistiku järele, et saada kasu sotsiaalsetest ja majanduslikest võimalustest.

Konverentsi võimalikud aruteluteemad:

 • Millised on praegused õiguslikud barjäärid, mis takistavad innovatiivsete digitaaltehnoloogiate arengut Euroopas?
 • Kas EL saab teha ettepaneku ühtseks raamistikuks, mis aitaks laiaulatuslikku kasutuselevõttu?
 • Kuidas saavutada koostalitlusvõime? Kas lahendused sõltuvad ELi institutsioonidest või liikmesriikidest?
 • Kuidas võimaldada andmete vaba liikumist tagades samal ajal andmekaitse ja privaatsus?
 • Mis seis on vastutusküsimustega seoses intelligentsete transpordisüsteemide kasutamisega?
 • Kuidas käsitleme ohutuse ja turvalisuse probleeme?

Osavõtt on tasuline. Rohkem infot ja registreerimine SIIN.

 
—————————————-

2nd Annual QED Conference on IoT on the Move: Digital Technologies for Smart Transportation

The transport sector is undergoing a deep change led by digital technology innovation generating new disruptive business models.

From fleet management to connected cars, from supply chains to urban mobility, the adoption and deployment of new technologies like the Internet of Things (IoT) and Big Data raise several critical issues to be addressed such as the cybersecurity, data protection and privacy, as well as interoperability to avoid a fragmented internal market.

In its communication ” A European strategy on Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS), a milestone towards cooperative, connected and automated mobility”, the European Commission highlits the need of a correct legal framework for Europe to reap the benefits of the social and economic opportunities.

Possible discussion points:

 • What are the current legal barriers preventing the development of innovative digital technologies in Europe?
 • Can the EU propose a coherent framework to help with the large-scale deployment?
 • How do we achieve interoperability? Are the solutions lying with the EU institutions or with the member states?
 • How do we enable a free flow of data while ensuring data protection and privacy?
 • Where do we stand with the liability issues pertaining to the use of ITS applications?
 • How do we address safety and security issues?