Seminar “Electromobility – from pilots to mainstream market” Print

Kuupäev/Aeg
Kuupäev(ad): 29.01.2014
Toimumisaeg: 12:30 - 16:30
Asukoht
Välismaa
Valdkond
Eesti T&A – kontaktbüroo Brüsselis korraldab 29. jaanuaril seminari „Elektromobiilsus – pilootprojektidest tavakasutuseni“.  Seminarile on võimalik registreeruda lingil:
http://www.eformular.com/estonianrtd/ictforsociety.html
 
Seminari eesmärgiks on käsitleda alternatiivsetel kütustel (sh. elekter) põhinevate transpordilahenduste arendamise aspekte ja olukorda Euroopas, seoses aktuaalsete läbirääkimistega Euroopa Komisjoni alternatiivkütuste infrastruktuuri väljaarendamise direktiivi üle. Seminari teine osa keskendub Eesti elektromobiilsuse pilootprojekti tutvustamisele (ELMO), kui näitena pilootprojektist innovatiivsete taristulahenduste rakendamisel liikmesriikides.