Kontaktid Print

Silver Lätt
 • Eesti Horisont 2020 koordinaator
 • Kosmos
 • BONUS
 • Ettevalmistus- ja k/m toetused
Tel: 731 7355
Mob: 522 8237
E-post: silver.latt@etag.ee

Priit Tamm
 • Euroopa Teadustaristu
Tel: 730 0374
Mob: 501 6624
E-post: priit.tamm@etag.ee

Margit Ilves
 • Juriidilised ja finantsküsimused
 • Riskikapitali kättesaadavus
 • VKEd
 • Euroopa Innovatsiooni- ja tehnoloogiainstituut (EIT)
Tel: 731 7352
E-post: margit.ilves@etag.ee

Aavo Kaine
 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT)
 • Turvaline ühiskond
Tel: 731 7351
E-post: aavo.kaine@etag.ee

Kristin Kraav
 • Euroopa Teadusnõukogu
 • Marie Skłodowska-Curie tegevused
 • Osaluse laiendamine (ERA õppetoolid, Twinning, Teaming)
Tel: 730 0337
Mob: 501 3482
E-post: kristin.kraav@etag.ee

Argo Soon
 • Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu
 • Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus
 • Tehnoloogiate ühisalgatused (JTI)
Tel: 730 0372
Mob: 515 3424
E-post: argo.soon@etag.ee
 

Ülle Napa

 • Kliimameetmed ja keskkond
 • Ressursitõhusus ja toorained
 • Teaduse ühise kavandamise algatused (JPI)
Tel: 730 0322
E-post: ulle.napa@etag.ee

Maria Habicht
 • Turvaline, puhas ja tõhus energia
 • Tark, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport
Tel: 730 0327
Mob: 517 4058
E-post: maria.habicht@etag.ee

Terje Tuisk
 • Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna heaks
Tel: 730 0333
E-post: terje.tuisk@etag.ee

Mikk Antsov
 • Euratom 
 • Nanotehnoloogiad, kõrgtehnoloogilised materjalid; kõrgtehnoloogiline tootmine ja töötlemine (Nano)
Tel: 5816 4820
E-post: mikk.antsov@etag.ee

Koht täitmisel
 • Teadusuuringute ühiskeskus (JRC)
 • Kaasav, innovatiivne ja kaasa mõtlev ühiskond
 • COST
E-post: ncp@etag.ee

Aare Ignat
 • ERA-NET Cofund
 • Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad (FET)
 • RV koostööprogrammid
Tel: 731 7364
Mob: 5553 4511
E-post:  aare.ignat@etag.ee
Katrin Kello  

 • ERA-NET Cofund
Tel: 731 7361
E-post: katrin.kello@etag.ee  
 

Kristi Auli

 • Koordinaator (infopäevad, koolitused, konverentsid)
 • Horisont 2020 portaali toimetaja
Tel: 730 0376
Mob: 521 4546
E-post: kristi.auli@etag.ee