Kontaktid Print


Silver Lätt

 • Eesti Horisont 2020 koordinaator
 • Kosmos
 • BONUS
 • Ettevalmistus- ja k/m toetused

Tel: 731 7355
Mob: 522 8237
E-post: silver.latt@etag.ee


Priit Tamm

 • Euroopa Teadustaristu

Tel: 730 0374
Mob: 501 6624
E-post: priit.tamm@etag.ee


Margit Ilves

 • Juriidilised ja finantsküsimused
 • Riskikapitali kättesaadavus
 • VKEd
 • Euroopa Innovatsiooni- ja tehnoloogiainstituut (EIT)

 

Tel: 731 7352
E-post: margit.ilves@etag.ee


Katrin Piller

 • NordForsk
 • BONUS

E-post: 
katrin.piller@etag.ee


Aavo Kaine

 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT)
 • Turvaline ühiskond


Tel: 731 7351
E-post: aavo.kaine@etag.ee


Kristin Kraav

 • Euroopa Teadusnõukogu
 • Marie Skłodowska-Curie tegevused
 • Osaluse laiendamine (ERA õppetoolid, Twinning, Teaming)

Tel: 730 0337
Mob: 501 3482
E-post: kristin.kraav@etag.ee


Argo Soon

 • Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu
 • Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus
 • Tehnoloogiate ühisalgatused (JTI)


Tel: 730 0372
Mob: 515 3424
E-post: argo.soon@etag.ee

 

Ülle Napa

 • Kliimameetmed ja keskkond
 • Ressursitõhusus ja toorained
 • Teaduse ühise kavandamise algatused (JPI)


Tel: 730 0322
E-post: ulle.napa@etag.ee


Maria Habicht

 • Turvaline, puhas ja tõhus energia
 • Tark, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport


Tel: 730 0327
Mob: 517 4058
E-post: maria.habicht@etag.ee


Terje Tuisk

 • Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna heaks


Tel: 730 0333
E-post: terje.tuisk@etag.ee


Mikk Antsov

 • Euratom 
 • Nanotehnoloogiad, kõrgtehnoloogilised materjalid; kõrgtehnoloogiline tootmine ja töötlemine (Nano)


Tel: 517 4220
E-post: mikk.antosv@etag.ee  


Koht täitmisel

 • Teadusuuringute ühiskeskus (JRC)
 • Kaasav, innovatiivne ja kaasa mõtlev ühiskond
 • COSTE-post:  ncp@etag.ee


Aare Ignat

 • ERA-NET Cofund
 • Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad (FET)
 • RV koostööprogrammid
 • Jaapani Teaduse Edendamise Ühing (JSPS)


Tel: 731 7364
Mob: 5553 4511
E-post:  aare.ignat@etag.ee

Katrin Kello

 
 • ERA-NET Cofund


Tel: 731 7361
E-post: katrin.kello@etag.ee  

 

Kristi Auli

 • Koordinaator (infopäevad, koolitused, konverentsid)
 • Horisont 2020 portaali toimetaja


Tel: 730 0376
Mob: 521 4546
E-post: kristi.auli@etag.eeMikk Eerik

 

 • VKEde EASi poolne kontaktisik

 


Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus
Lasnamäe 2, 11412 Tallinn
Tel: 6279 769
E-post: mikk.eerik@eas.ee