Marie Skłodowska-Curie indivduaalgrantide infopäev Print

Slaidid/Presentations
Marie Skłodowska-Curie (MSC) individuaalgrandid
Marie Skłodowska-Curie (MSC) Individual Fellowships

13. märtsil
kell 13:30 – 15:00
Eesti Biokeskuse uue maja suures saalis (OMICUM, Riia 23, ruum 105)

Horisont 2020 programmist rahastatavad Marie Skłodowska-Curie (MSC) individuaalgrandid on jätkuks eelmiste raamprogrammide Marie Curie stipendiumitele. Grante saavad taotleda doktorikraadiga teadlased, et stažeerida 1 kuni 2 aastat välisriigis. MSC meetmete eesmärgiks on toetada teadlaste karjääri arengut läbi mobiilsuse. Reeglina kehtib nn mobiilsuskriteerium: taotleja ei või olla elanud või töötanud riigis, kuhu minekuks ta granti taotleb, enam kui 12 kuud viimase 3 aasta jooksul. Uuendusena on MSC individuaalgrantide alla liidetud ka reintegratsioonigrant, mille puhul on mobiilsuskriteerium paindlikum: mitte rohkem kui 3 aastat viimase 5 aasta jooksul. Reintegratsioonigrandi eesmärgiks on soodustada teadlaste (taas)integreerumist riigi teaduskeskkonda pärast mobiilsusperioodi.

2014.a Marie Skłodowska-Curie individuaalgrantide konkurss avatakse 12. märtsil ning taotluste esitamise tähtaeg on 11. september 2014.a.

Infopäeva esimeses osas annab Horisont 2020 Marie Skłodowska-Curie meetmete konsultant Kristin Kraav (Eesti Teadusagentuur) ülevaate konkursi eesmärkidest ja tingimustest ning taotlusdokumentidest. Seejärel räägib grandi taotlemise kogemusest Virve Vihman, kes pälvis 7RP Marie Curie individuaalstipendiumi 2013.a konkursil ning siirdub peatselt selle toel Manchesteri oma teaduskarjääri jätkama. Infopäevale järgneb kohvipaus, mille ajal on võimalik esinejatele täiendavaid küsimusi esitada.

Infopäeval osaemiseks on vajalik eelregistreerumine. TÜ töötajad saavad seda teha veebi kaudu: https://www.is.ut.ee/pls/ois_sso/!tere.tulemast?leht=OK.KV.VA&id_ay_programm=43397&id_ay_toimumine=54453&kl_liik=3;
doktorandid ja osalejad väljastpoolt TÜ-d e-maili teel: kadri.raav@ut.ee.

NB! Kell 15.30 toimub sama infoüritus ka inglise keeles. Seega, kellele mingil põhjusel esimene aeg ei sobi, võib ka inglise keelset infotundi kuulama tulla. Registreerimise info leiate all pool.

Lisainfo:

Kadri Raav
Horisont 2020 koordinaator TÜs
Teadus- ja arendusosakond
Tartu Ülikool
Lossi 3, 51003 Tartu
Tel: 737 5614
E-mail: kadri.raav@ut.ee

Information day for Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships

13 March in the big hall of Estonian Biocentre (OMICUM, Riia str. 23, room 105)
15:00 coffee
15:30 – 17:00 presentations

The Marie Skłodowska-Curie (MSC) Individual Fellowships, funded from the Horizon 2020 programme, are a continuation of the Marie Curie Fellowships of earlier Framework Programmes of the EU. Researchers in possession of a PhD can apply for the fellowships to broaden and diversify their competence abroad. The goal of MSC Actions is to support the career development of researcher through mobility. In most cases, the so-called mobility criterion applies: applicants can not have resided or worked in the country of the host organisation where they intend to go for more than 12 months in the last 3 years prior to the call deadline. A new feature of the MSC Individual Fellowships s that they now include also reintegration grants, where a more flexible criterion is applied: not more than 3 years in the last 5 years. The aim of these grants is to help researchers to integrate in the research environment of the country after a mobility period.

The call for application sfor the 2014 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships will be opened on 12 March, with a dealine on 11 september 2014.

The information day will start with coffee and a presentation by Virve Vihman, who successfully applied for the FP7 Marie Curie Fellowship in 2013, and will soon continue her career in Manchester with the support of the grant. After her presentation, Kristin Kraav from the Estonian Research Council will describe the conditions and rules of the call, and application documents.

The information day is free of charge. To participate, researchers affiliated to the University of Tartu should register at: https://www.is.ut.ee/pls/ois_sso/!tere.tulemast?leht=OK.KV.VA&id_ay_programm=43398&id_ay_toimumine=54454&kl_liik=3; others by e-mail: kadri.raav@ut.ee

Additional information:

Kadri Raav
Horizon 2020 coordinator in UT
Office of Research and Development
University of Tartu
Lossi 3, 51003 Tartu, Estonia
Tel: +372 737 5614
E-mail: kadri.raav@ut.ee