Brüsseli büroo Print

Eesti teadus- ja arendustegevuse büroo Brüsselis alustas tööd 2012. aasta märtsis. Büroo osaleb Eesti teadus- ja arendustegevuse (edaspidi TA) tutvustamisel Brüsselis, osaleb Brüsselis asuva teiste riikide TA büroode võrgustiku (ingl Informal Group of RTD Liaison Offices, edaspidi IGLO) tegevustes, toetab Eesti teadus- ja arendusasutusi ürituste korraldamisel ja pakub võimalusi Brüsselis stažeerimiseks.

Büroo tegevust rahastatakse Euroopa Regionaalfondi vahenditest tegevusest “Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine „Mobilitas Pluss““.

Büroo:

  • osaleb Eesti teadus- ja arendustegevuse, sh asutuste tutvustamisel Brüsselis, korraldab seminare ja koosolekuid;
  • toetab TA informatsiooni vahendamist Eesti teadus- ja arendusasutuste ja Brüsseli institutsioonide vahel, kontaktide loomist ning koostöövõimaluste vahendamist ja levitamist;
  • osaleb IGLO võrgustiku algatustes ja töögruppide tegevuses;
  • pakub Eesti TA asutustele ruume Brüsseli büroo hoones koosolekute, seminaride jms korraldamiseks, vabade ruumide olemasolul on nende kasutamine tasuta, aga vajalik on eelnevalt registreeruda;
  • pakub stažeerimisvõimalust TA asutuste töötajatele (akadeemilistele ja mitteakadeemilistele), tagades stažööridele kontoripind büroos, majutus stažööride korteris, makstes päevaraha ja hüvitades lennupiletite maksumus.

Täiendav info büroo tegevuste kohta:

Büroo kontaktid

Maria Alajõe
Büroo juhataja
Square de Meeûs 1, III korrus
1000 Brüssel, Belgia
maria.alajoe[at]etag.ee
Telefon: +32 2 265 0933
Mobiiltelefon: +372 511 3284
Mobiiltelefon Brüsselis: +32 470 655 155

Artur Panov
Püsistažöör
artur.panov[at]etag.ee
Telefon: +32 2 265 0933