Brüsseli esindus Print

Eesti Teadusagentuuri Brüsseli esindus alustas tööd 2012. aasta märtsis. Esindus osaleb Eesti teadus- ja arendustegevuse (edaspidi TA) tutvustamisel Brüsselis, osaleb Brüsselis asuva teiste riikide TA büroode võrgustiku (ingl Informal Group of RTD Liaison Offices, edaspidi IGLO) tegevustes, toetab Eesti teadus- ja arendusasutusi ürituste korraldamisel ja pakub võimalusi Brüsselis stažeerimiseks.

Esinduse tegevust rahastatakse Euroopa Regionaalfondi vahenditest tegevusest “Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine „Mobilitas Pluss““.

Esindus:

  • osaleb Eesti teadus- ja arendustegevuse, sh asutuste tutvustamisel Brüsselis, korraldab seminare ja koosolekuid;
  • toetab TA informatsiooni vahendamist Eesti teadus- ja arendusasutuste ja Brüsseli institutsioonide vahel, kontaktide loomist ning koostöövõimaluste vahendamist ja levitamist;
  • osaleb IGLO võrgustiku algatustes ja töögruppide tegevuses;
  • pakub Eesti TA asutustele ruume Brüsseli esinduse hoones koosolekute, seminaride jms korraldamiseks, vabade ruumide olemasolul on nende kasutamine tasuta, aga vajalik on eelnevalt registreeruda;
  • pakub stažeerimisvõimalust TA asutuste töötajatele (akadeemilistele ja mitteakadeemilistele), tagades stažööridele kontoripind esinduses, majutus stažööride korteris, makstes päevaraha ja hüvitades lennupiletite maksumus.

 

Esinduse kontaktid

Ülle Napa
Eesti Teadusagentuuri Brüsseli esindus
Rue Guimard 11/13, 1040 Brüssel, Belgia
Telefon: +32 2 227 3363
Mobiil: +372 527 5651
ulle.napa@etag.ee

Kerli Reintamm
Püsistažöör
kerli.reintamm@etag.ee


Täiendav info büroo tegevuste kohta: