Koolitused ja infopäevad Print

Infopäevade eesmärgiks on pakkuda kiiret ja ülevaatlikku informatsiooni raamprogrammis osalemisest huvitatute laiemale ringile. Tavaliselt toimuvad üldised infopäevad vahetult peale raamprogrammi konkursside avanemist.

Lisaks üldistele infopäevadele korraldame temaatilisi ning erinevatele huvigruppidele (ettevõtjad, teadlased) suunatud infopäevi.

Koolitustel anname praktilisi oskusi raamprogrammi projektide edukaks kirjutamiseks, projektijuhtimiseks ning finantsaruandluse koostamiseks. Koolitused toimuvad algajate ning edasijõudnute tasandil.

 

Infopäevade ja koolituste korraldamine:
Kristi Auli
kristi.auli@etag.ee