Statistika ja analüüsid Print

Eesti osaluse statistika EL raamprogrammis on kättesaadav alates 5. raamprogrammi andmetest http://edukad.etag.ee/

Iga raamprogrammi lõppedes korraldab Eesti  EL raamprogrammi organisatsioon küsitluse RP-s osalejatele ning publitseerib analüüsi Eesti osalusest.

Horisont 2020
(2014-2020)
Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse (T&A) rahastamise instrumendid
7. raamprogramm
(2007-2013)
Eesti Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse 7. raamprogrammis

7RP vahekokkuvõte

6. raamprogramm
(2002-2006)
Raport “Eesti osalemine 6. raamprogrammis. Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse 6. raamprogramm (2002-2006) (pdf). 
5. raamprogramm
(1998-2002)
Eesti organisatsioonide osaluse analüüs Euroopa Liidu viiendas teadus- ja arendustegevuse raamprogrammis
Raamprogrammide ajaloo eri  “Eesti EL raamprogrammis. Mälestused”