Partnerotsingud Print

Eesti Horisont 2020 konsultandid kuuluvad suurde võrgustikku, mis haarab mitte ainult Euroope Liidu riike vaid ka  raamprogrammi konsultante üle maailma. See tagab kiire ja operatiivse infovahetuse ning otsetee koostööpartnerite leidmiseks.