Euroopa intellektuaalomandi õiguste infokeskus Print

European IPR Helpdesk

Euroopa IO õiguste infokeskus on Euroopa Komisjoni poolt algatatud initsatiiv, mis on suunatud Euroopa Liidu poolt rahastatavate programmide kasusaajatele (ülikoolid, VKEd) ja neid nõustavatele asutustele, kes osalevad rahvusvahelistes teaduse ja innovatsiooni koostööprojektides (näiteks Horisont 2020 raamprogramm).

Infokeskuse eesmärk on toetada projektides osalejaid intellektuaalomandit (IO) puudutavates küsimustes, pakkudes ekspertnõu ja üritades seeläbi tõsta teadlikkust IO kaitsmise olulisusest, samal ajal aidates sihtgruppidel tõsta enese võimekust projekti kaasatud andmete ja projekti tulemuste omandiküsimustega tegelemiseks.

EL teadus- ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 eesmärkidest lähtuvalt soovitakse avalikest ressursidest rahastatavat teadustööd rohkem siduda ühiskonnale ülekanduva sotsiaalmajandusliku kasuteguriga. Sellel põhjusel sätestatakse Horisont 2020 raames programmis osalejate kaitseks tingimused seoses teadustulemuste levitamise ning ekspluateerimisega, sealhulgas IO kaitse.

Milliseid teenuseid infokeskus pakub?

Infokeskusel on oma veebilehekülg, infotelefon: (+352 25 22 33 333) ning meilisüsteem

Infotelefonilt vastatakse Teie personaalsetele küsimustele kolme tööpäeva jooksul.

Näiteid küsimustest, millega infokeskus aidata saab:

“Ma sooviksin saada nõu konsortsiumilepingu kohta ning samuti kuidas minimeerida riski, et minu tööd ekspluateeritakse?”

“Kuidas rakendada IO õigust, kui rahvusvaheline partner osaleb projektis kasusaajana, kuid talle ei laiene EL-i rahastus?”

Ka veebilehelt võib leida palju kasulikku informatsiooni, sealhulgas infot ürituste, õppeprogrammide kohta, samuti KKK, uudiskirjad, faktilehed ning juhtumiuuringud.