Horisont 2020 nõuandvad kogud (Advisory Groups) Print

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT)
Tark, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport
– Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad (FET)
– Nanotehnoloogiad, kõrgtehnoloogilised materjalid; kõrgtehnoloogiline tootmine ja töötlemine (Nano)
– Marie Skłodowska-Curie tegevused
– Kaasav, innovatiivne ja kaasa mõtlev ühiskond
– Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu
– Euroopa Teadustaristud, sh e-Taristud
– Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus
– Innovatsioon väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes (VKEdes)
– Kliimameetmed ja keskkond, ressursitõhusus ja toorained
– Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad (FET)
– Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna heaks
Osaluse laiendamine
– Kosmos
 EURATOM
Energia