! Seoses COVID-19 leviku tõkestamise meetmetega edasi lükkuvad või tühistatud üritused ja taotlusvoorud Print

Edasilükkunud taotlusvoorud ja konkursid

Teema Tähtaeg Kontakt Lisainfo
Biodiversity and Climate Change 21.04.2020 margit.suuroja@etag.ee  BiodivClim
Lisainfo
Horisont 2020 SwfaS 23.04.2020 siiri.kolka@etag.ee  
Transpordi valdkond 28.04.2020 maria.habicht@etag.ee  
ERA-NET SusCrop 28.04.2020 katrin.saar@etag.ee  
Vesiniku- ja kütuseelemendi teemalised projektid 29.04.2020 maria.habicht@etag.ee https://www.fch.europa.eu/page/call-2020
ERA-CVD 04.05.2020 argo.soon@etag.ee  https://www.era-cvd.eu/
Euroopa Innovaatiliste Ravimite Algatuse IMI2 12.05.2020 argo.soon@etag.ee Taotlusvooru avanemine: 21.01.2020
Uus eeltaotluste esitamise tähtaeg: 12.05.2020
Uus eeltaotluste hindamiskoosolekud: 9.-12.06.2020
Uus täistaotluste esitamise tähtaeg: 19.11.2020
Uus täistaotluste hindamiskoosolekud: 7.-11.12.2020
Projektide kavandatav algusaeg: 2021 II kvartal
Marie Sklodowska-Curie RISE 12.05.2020 kristin.kraav@etagee  
Teadusinfra teemad 14.05.2020 priit.tamm@etag.ee H2020-INFRASUPP-2018-2020
H2020-INFRAIA-2018-2020
H2020-INFRAINNOV-2019-2020
ERA-NET Cofund Aquatic Pollutants 18.05.20 margit.suuroja@etag.ee  Lisainfo
       
H2020-S2RJU-2020 27.05.2020 maria.habicht@etag.ee Rohkem infot
H2020-SC1-BHC-2020 04.06.2020 argo.soon@etag.ee   
Novo Nordisk Foundation 04.06.2020 argo.soon@etag.ee Taotlusvoor „Ühiskondlik tegevus ja valmisolek seoses viirusinfektsioonidega aastal 2020“.Rohkem infot
H2020-SC1-DTH-2020 18.06.2020 argo.soon@etag.ee  Rohkem infot
H2020-NMBP-TR-IND-2020 19.06.2020 argo.soon@etag.ee taotlusvooru teema CE-BIOTEC-08-2020
H2020-SC1-FA-DTS-2020 18.06.2020 argo.soon@etag.ee  Rohkem infot
ERA-NET CoBioTech  30.06.2020 katrin.saar@etag.ee  https://www.submission-cobiotech.eu/call3
Balti teaduskoostöö programmi kolmas (Läti) voor aprilli lõpp/mai algus katrin.piller@etag.ee Tavapärast ava- ja partnerlusüritust ei toimu.
Kaalumisel on ürituse läbiviimine veebi vahendusel.
Partnerotsingu platvormi loomine.
COST konkursi tähtaeg oktoobri lõpp 2020 katrin.kello@etag.ee Sel aastal korraldatakse vaid üks taotlusvoor
DT-ICT-12-2020   aavo.kaine@etag.ee Hetkel ei ole veel teada uut tähtaega.
Anname sellest teada niipea kui saame uut informatsiooni
H2020 IKT   aavo.kaine@etag.ee  Veebileht
Euroopa Komisjon kaalub (esialgse tähtajaga 22.04)
IKT kutsete tähtaegade edasilükkamist
       
Edasilükkunud  üritused    
Üritus Kuupäev Kontakt Lisainfo
MSCA IF infopäevad veebinari vormis 23.04 eesti keeles.
Registreeru
SIIN
24.04 inglise keeles. Registreeru SIIN
 kristin.kraav@etag.ee Eesti ja inglise keeles.
BBI infopäev  22.04.2020 Virtuaalselt. argo.soon@etag.ee 11. märtsil avanenud partnerlusplatvorm jääb avatuks kuni taotluste esitamise tähtajani (3. september 2020).
Juhised ja teave BBI veebilehel
ERC üritus Uutest kuupäevadest teatatakse varakult  kristin.kraav@etag.ee Algselt 17. ja 18. märtsile planeeritud üritus TLÜs