! Seoses COVID-19 leviku tõkestamise meetmetega edasi lükkuvad või tühistatud üritused ja taotlusvoorud Print

 

 • Kuni 14. maini on edasi lükkunud teadusinfra teemade tähtajad: H2020-INFRASUPP-2018-2020, H2020-INFRAIA-2018-2020, H2020-INFRAINNOV-2019-2020
  Kontakt: Priit Tamm priit.tamm@etag.ee 
 • Shift2Rail JU lükkas edasi kõikide H2020-S2RJU-2020 konkursi teemade tähtajad 21. aprillilt 27. maini. Täpsem info aadressil: https://shift2rail.org/participate/call-for-proposals/ongoing/
  Kontakt: Maria Habicht maria.habicht@etag.ee
 • Horisont 2020 tervise valdkonna (H2020-SC1-BHC-2020) taotlusvooru tähtaeg on pikendatud 4. juunini 2020.
  Kontakt: Argo Soon argo.soon@etag.ee 
 • Digitervise teemade H2020-SC1-DTH-2020 ja H2020-SC1-FA-DTS-2020 tähtajad on edasi lükatud 18. juunini 2020. Vastav teade ka osalejaportaalis: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
  Kontakt: Argo Soon argo.soon@etag.ee 
 • Taotlusvooru Cluster facilitated projects for new industrial value chains H2020-INNOSUP-2020-01-two-stage (1 stage) tähtaega pikendati kuni 15. aprillini 2020.
  Kontakt: Margit Ilves margit.ilves@etag.ee 
 • ERA-NET CoBioTech konkursi tähtaeg pikendati kuni 30. juuni 2020. https://www.submission-cobiotech.eu/call3
  Kontakt: Katrin Saar katrin.saar@etag.ee 
 • ERA-NET SusCrop eeltaotluste tähtaega pikendati kuni 28.04.2020.
  Kontakt: Katrin Saar katrin.saar@etag.ee
 • Pikendati ka BiodivERsA konkursi „Biodiversity and Climate Change“ (BiodivClim) lõpptaotluste esitamise tähtaega. See on nüüd 21. aprill kell 4pm CEST (Brüsseli aja järgi).
  Kontakt: Margit Suuroja margit.suuroja@etag.ee 
 • BBI infopäev toimub virtuaalselt 22. aprillil. 11. märtsil avanenud partnerlusplatvorm jääb avatuks kuni taotluste esitamise tähtajani (3. september 2020). Juhised ja teave BBI veebilehel.
  Kontakt: Argo Soon soon@etag.ee
 • ERA-CVD taotluste esitamise tähtaeg nihutati 2. aprillilt 4. maile 2020. Vastav uuendus teib peagi veebilehele https://www.era-cvd.eu/
  Kontakt: Argo Soon argo.soon@etag.ee
 • Eeltaotluste esitamise tähtaeg ERA-NET Cofund Aquatic Pollutants lükatakse 16. aprillilt edasi 18. maile.
  Kontakt: Margit Suuroja margit.suuroja@etag.ee 
 • COSTi aprillikuusse kavandatud konkursi tähtaeg on tõstetud oktoobri lõppu, seega korraldatakse sel aastal vaid üks taotlusvoor.
  Kontakt: Katrin Kello katrin.kello@etag.ee
 • MSCA IF infopäevad (eesti ja inglise keeles) toimuvad aprilli II pooles (kuupäevad veel kinnitamata) üle veebi.
  Kontakt: Kristin Kraav kraav@etag.ee
 • Horisont 2020 SwfaSi konkursside tähtaega pikendati esialgu 23. aprillini.
  Kontakt: Siiri Kolka, siiri.kolka@etag.ee
 • 17. ja 18. märtsile planeeritud ERC üritus TLÜs lükkus edasi. Uutest kuupäevadest teatatakse varakult.
  Kontakt: Kristin Kraav kristin.kraav@etag.ee
 • Balti teaduskoostöö programmi kolmas (Läti) voor avaneb praeguse info põhjal aprilli lõpus või mai alguses. Tavapärast ava- ja partnerlusüritust ei toimu, kaalumisel on ürituse läbiviimine veebi vahendusel, samuti partnerotsingu platvormi loomine.
  Kontakt: Katrin Piller piller@etag.ee
 • Euroopa Komisjon planeerib H2020 IKT programmis avatud kutsete tähtaegade edasilükkamist:
  1) Kutse DT-ICT-12-2020: “AI for the smart hospital of the future” tähtaega (22.apr.2020) lükatakse edasi seoses praeguse Covid-19 kriisist tulenevate uute väljakutsetega.
  Hetkel ei ole veel teada uut tähtaega. Anname sellest teada niipea kui saame uut informatsiooni.
  2) Euroopa Komisjon kaalub samuti teiste 22. aprilli 2020 tähtajaga IKT kutsete tähtaegade edasilükkamist. Edasilükkamist kaalutakse seoses sellega, et paljudel taotlejatel, eriti VKEdel, kes asuvad Covid-19 kriisipiirkondades, on raskendatud taotluste vormistamine.
  Samas põhjustaks tähtaegade edasilükkamine taotlejatele viivitusi rahalises ja ajakava planeerimise mõttes. Seetõttu ei ole praegu veel selge, kas ja millal tuleb uus tähtaeg. Anname sellest teada niipea kui tuleb uut informatsiooni.
  Operatiivselt saate jälgida infot tähtaegade kohta veebilehelt
  Kontakt: Aavo Kaine aavo.kaine@etag.ee
 • Kõigil, kes valmistuvad lähiajal Horisont 2020 konkursile taotlust esitama, tasub külastada osalejaportaali, et olla kursis värske infoga, kas ja millisele kuupäevale on taotluste esitamise tähtaeg edasi lükatud. Link SIIN
 • Seoses koroonaviiruse levikuga Euroopas on Eesti teadus- ja arendustegevuse büroo Brüsselis 16.03-06.04.2020 ajutiselt suletud. Kiirete küsimuste korral palume kirjutada meiliaadressil brussels@etag.eevõi helistada +372 511 3284.
 • Kas COVID-19 pandeemia liigitub Horisont 2020 mudelgrandilepingus sisalduva  force majeure olukorra alla?
  Artikkel 51 H2020 mudelgrandilepingus sätestab tingimused, mille puhul saab kohandada force majeure klauslit. Force majeure tähistab erakordset ja ootamatult tekkinud olukorda, mis ei allu kuidagi toetuse saaja kontrollile ja mis takistab projektiga seotud kohustuste täitmist. Kui taoline olukord tekib, tuleb toetuse saajal  rahastajat sellest koheselt informeerida ning rahastaja otsustab iga juhtumi põhjal eraldi, kas tegemist on force majeure olukorraga või mitte. Toetuse saaja peab omalt poolt kohe püüdma force majeure olukorrast tulenevat kahju vähendada (püüdma tühistada lennupiletid, kontakteeruma kindlustusega jms). Kulud on abikõlblikud, kui need on kooskõlas üldiste abikõlblikkuse reeglitega (vt artikkel 6 H2020 mudelgrandilepingus). Näiteks kui koosolek või kohtumine jääb ära force majeure´i tõttu, võivad reisi- ja majutuskulud olla endiselt abikõlblikud, kui nad täidavad üldisi abikõlblikkuse tingimusi (isegi juhul kui toetuse saaja ei saanud kohtumisel osaleda). Kui force majeure´i  tõttu tekib projekti läbiviimisel lisakulusid, võivad ka need olla abikõlblikud, kui need on vajalikud projekti elluviimiseks (näiteks organiseeritakse ärajäänud konverents projekti hilisemas faasis). Seejuures ei tohi projekti kogueelarve suureneda.
  Vaata ka: Can the clause on “force majeure” in the Horizon 2020 grant agreement be invoked in relation to the COVID-19 outbreak?
 • Kust leiab COVID-19 teemalist teaduskirjandust?
  COVID-19 teemaline teaduskirjandus on vabalt kättesaadav siit: https://wellcome.ac.uk/press-release/publishers-make-coronavirus-covid-19-content-freely-available-and-reusable