JPI Neurodegeneratiivsed haigused Print

Alzheimer and other Neurodegenerative Diseases (JPND)

http://www.neurodegenerationresearch.eu/

Lühitutvustus:

Ühise kavandamise algatuse peamine eesmärk on Alzheimerile ja teistele neurodegeneratiivsetele haigustele ravi leidmine, diagnoosimise parendamine haiguse võimalikult varajases staadiumis, et vältida haiguse edasist progresseerumist. Riikide ühised jõupingutused annavad tulevikus võimaluse kiiremini leevendada haigusest tulenevaid sümptomeid, alandada ravikulusid, vähendada haigusega seotud sotsiaalseid ja majanduslikke tagajärgi nii patsientidele kui ka nende lähedastele.

Ühise kavandamise algatuse põhisuunad:

  • Saada rohkem teavet nende haiguste kohta
  • Suurenda meditsiiniliste abivahendite kättesaadavust, et parandada haiguse diagnoosimist ja ravi
  • Võimaldada paremat sotsiaalhoolekannet ja –struktuure patsientidele ning nende lähedastele igas haiguse etapis.