JPI Kliimaalaste teadmiste ühendamine Euroopa jaoks Print

Connecting Climate Knowledge for Europe (CliK’EU) (JPI Kliimaalaste teadmiste ühendamine Euroopa jaoks)

http://www.jpi-climate.eu/home

Lühitutvustus:

Üldine eesmärk on suurendada kliimamuutuste alaste teadusuuringute ja ühiskondlike otsuste vahelist seost. Tähtsaimateks ülesanneteks on muuta Euroopa energiasüsteeme vähem sõltuvaks fossiilsetest kütustest ja aidata elanikkonnal, majandusel ja looduskeskkonnal tulla toime kliimamuutuste riskidega.  Märksõnadeks on veel usaldusväärsed pikaajalised kliimaprognoosid, teadustöö ja kliimamuutustega kohandumise analüüs, kliimamuutustest tulenevate otsuste tegemiseks vajalike vahendite arendamine.

Ühisalgatuse põhisuunad:

  • Kliima prognoosid
  • Kliima mõjud
  • Ühiskonna kohandumine kliimamuutustega
  • Uuringud kliimamuutusi ja -mõju puudutavate otsuste tegemiseks

Kontakt:
Ülle Napa
ulle.napa@etag.ee