27.02.14 konverents: EL ühisalgatus (JPI) Kliima Eestis, hetkeseis ja võimalused. Print

27.02.2014 korraldasid Tartu Ülikool, Keskkonnaagentuur, Keskkonnaministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Teadusagentuuri konverentsi Euroopa Liidu ühisalgatus (JPI) Kliima Eestis, hetkeseis ja võimalused.

Konverentsi ettekanded:

– “JPI Climate and its implementation plan”,  Sanna Sorvari, JPI Climate Management Committee
 JPI Kliima seosed H2020 ja struktuurifondidega, Ülle Napa ja Vallo Mulk, 
– Teadus-arendusprogramm ning kliimamuutustega kohanemise strateegia keskkonnaministeeriumis, Jüri Truusa  ja Katre Kets ja Timo Uustal 
– Diskussioon Eesti kliimauuringute kaardistamise tulemustest (Aarne Männik, KAUR/
– Diskussioon Eesti kliimauuringute strateegiast JPI Climate valguses (Rein Vaikmäe, 
– Diskussioon kliimateenuste ERANETist (Urmas Raudsepp, TTÜ)

 Konverentsi toetas Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti riikliku struktuuritoetuse programm “Teaduse rahvusvahelistumine”.