JPI Kultuuripärand ja muutuv maailm: uus väljakutse Euroopale Print

Cultural Heritage and Global Change: A New Challenge for Europe (JHEP) (JPI Kultuuripärand ja muutuv maailm: uus väljakutse Euroopale)

http://www.jpi-culturalheritage.eu/

Lühitutvustus:

Kultuuripärandi kaitse globaalsete muutuste taustal on saamas järjest suuremaks valupunktiks kogu Euroopas. Kaitsmaks Euroopa kultuuripärandit hävimise eest vajatakse uusi teadusuuringuid nii metoodikate, strateegiate kui ka töövahendite osas. Ühise kavandamise algatus Kultuuripärand ja globaalsed muutused pakubki raamistikku, mis võimaldab riikidel ühiselt paika panna valdkonnad, mis oleksid esmatähtsad kultuuripärandi kaitse seisukohalt muutuvas maailmas.

Ühise kavandamise algatuse põhisuunad:

  • Kultuuripärandi säilitamiseks vajalikud materjalid, tehnoloogiad ja protseduurid.
  • Ehitiste ja maastike kasutus ning taaskasutus arvestades sealjuures kasutusotstarbe muutusi, majanduslikke kulutusi ja lisandunud väärtusi.
  • Tõsta arusaamist kultuuriväärtustest, väärtustamisest, tõlgendamisest, eetikast ja identiteedist.