JPI Linnastunud Euroopa – üleilmsed linnastumisrobleemid, kohalikud lahendused Print

Urban Europe – Global Urban Challenges, Joint European Solutions (JPI Urban Europe) (JPI Linnastunud Euroopa – üleilmsed linnastumisrobleemid, kohalikud lahendused)

http://www.jpi-urbaneurope.eu/

Lühitutvustus:

Üle poole maailma rahvastikust ja kaks kolmandikku Euroopa kodanikest elab linnades. Seetõttu on aktuaalne ka ühistele linnastumisega kaasnevatele kitsaskohtadele lahenduste leidmine.

Ühise kavandamise algatuse põhisuunad:

  • Muuta linna-alad innovatsiooni ja tehnoloogia keskusteks
  • Arendada keskkonnasõbralikke ja intelligentseid transpordisüsteeme
  • Tagada sotsiaalne sidusus ja integratsioon
  • Vähendada ökoloogilist jalajälge ja püüelda selle poole, et linna-alad ei mõjutaks kliimat negatiivselt