JPI Mikroobide probleem – uus oht tervisele Print

Antimicrobial Resistance- The Microbial Challenge – An Emerging Threat to Human Health (JPI AMR) (JPI Mikroobide probleem – uus oht tervisele)

http://www.jpiamr.eu/
https://sisu.ut.ee/amr/

Lühitutvustus:

Resistentsete mikroobitüvede levik on maailmas järjest suurenev probleem. JPI AMR töötab eeldusel, et ravimresistentsete mikroobide probleemile tuleb läheneda süsteemselt ja ökoloogilisi võtteid kasutades, sest ravile allumatud mikroobide tüved ei kao kuskile, vaid kujutavad endas uut, seni väheteadvustatud ohtu inimese tervisele.

Ühise kavandamise algatuse põhisuunad:

  • Uued antibiootikumid
  • Patsientide ravimine õige antibiootikumiga haiguse võimalikult varajases staadiumis
  • Resistentsete mikroorganismide leviku tõkestamise meetodid
  • Vähendada antibiootikumide tarbimist
  • Teadusuuringud strateegiatest, mis aitaksid vähendada antibiootikumidele allumatute mikroorganismidega nakatunud patsientide arvu