JPI Ookean – Terved ja tulutoovad mered ja ookeanid Print

Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI Oceans) (JPI Ookean – Terved ja tulutoovad mered ja ookeanid)

http://www.jpi-oceans.eu/

Lühitutvustus:

Ookeanidel ja meredel on suur roll meie heaolus, kuid ometi on nad tugeva negatiivse inimmõju ja muutuvate kliimatingimuste surve all. Rannaalade järjest suurenev haavatavus tormidele, rannikuvete kasvav kasutustihedus ning ookeanide võtmeroll kliima süsteemides tingib vajaduse keskenduda rohkem ookeanide ja merede seisundile ja paremale majandamisele.

Ühise kavandamise algatuse põhisuunad:

  • Jätkusuutlik teadmistepõhine meremajandus
  • Merede hea keskkonnaseisund ning merenduse optimaalne planeerimine
  • Kohanemine kliimamuutustega ja inimtegevuse mõju vähendamine