JPI Põllumajandus, toiduga kindlustatus ja kliimamuutused Print

Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE) (JPI Põllumajandus, toiduga kindlustatus ja kliimamuutused)

http://www.faccejpi.com/

Lühitutvustus:

Põllumajandus, toiduga kindlustatus ja kliimamuutused on ühed suurimad eelseisvad katsumused tänapäevases kiirelt muutuvas maailmas. Seda tõestasid ilmekalt ka 2007-2008 aaastate ülemaailmne toidukriis ja pikad põuaperioodid. Teadusuuringud peavad järjest enam keskenduma nendele probleemidele lahenduste leidmisele, et tagada konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik põllumajandus ja toiduga varustatus.

Ühise kavandamise algatuse põhisuunad:

  • Toiduga kindlustatus kliimamuutuste tingimustes
  •  Keskkonnateadlik jätkusuutlik põllumajanduse intensiivistumine
  •  Kompromissid: toidu tootmine, bioloogiline   mitmekesisus & ökosüsteemid
  •  Kliimamuutustega kohanemine
  •  Kasvuhoonegaaside leevendamine