JPI Rohkem aastaid, parem elu – demograafiliste muutuste võimalused ja väljakutsed Print

More Years, Better Lives – The Potential and Challenges of Demographic Change (JPI MYBL) (JPI Rohkem aastaid, parem elu – demograafiliste muutuste võimalused ja väljakutsed)

http://www.jp-demographic.eu/

Lühitutvustus:

Demograafilised muutused mõjutavad paljusid väga erinevaid valdkondi ja teadussuundi alustates tervise ja sotsiaalse heaolu, hariduse, tööhõive ja lõpetades elukohavalikute, maa- ja linnapiirkondade arengute ning rände probleemidega. JPI “Rohkem aastaid, parem elu” keskendubki erinevate teadlaste vaatenurkade kokkuviimisega, et pakkuda parimaid lahendusi eelseisvate demograafiliste muutuste jaoks.

Ühise kavandamise algatuse põhisuunad:

  • Tervis ja elukvaliteet
  • Tööhõive probleemid
  • Haridus ja õppimine
  • Elukohavalikud, keskkond, ränne
  • Sotsiaalkindlustus ja üldine heaolu