JPI Vesi – Veeprobleemid muutuvas maailmas Print

Water Challenges for a Changing World (Water JPI) (JPI Vesi – Veeprobleemid muutuvas maailmas)

http://www.waterjpi.eu/

Lühitutvustus:

Viimastel aastatel on järjest enam avalikkuse tähelepanu pälvinud vee kvaliteet ja kättesaadavus. JPI Vesi tegeleb peamiselt vee- ja hüdroloogiateadustega. Ühise kavandamise algatuse pikaajaline eesmärk on saavutada jätkusuutlikult majandatud veesüsteemid Euroopas.

Ühise kavandamise algatuse põhisuunad:

  • Veeringluse normaalse toimimise tagamine
  • Ohutute veesüsteemide arendamine
  • Ökosüsteemide kaitse tagamine
  • Veemajanduse konkurentsi soodustamine
  • Vee-teadlik biomajandus