ERA-NET Cofund Print

ERA-NET Cofund asendab eelmise perioodi ERA-NET+ ja ERA-NETi. ERA-NET Cofundi eesmärk on innustada liikmesriikide teadust rahastavaid organisatsioone korraldama ühiskonkursse ning ühiselt rahastama parimaid koostööprojekte. Lisaks ühiskonkursside korraldamisele on ERA-NET Cofundi raames lubatud ka muud kaasnevad tegevused, nagu strateegiate koostamine, täiendavate ühiskonkursside korraldamine ainult partnerite osalusega jne. Horisont 2020 perioodil avatakse igal aastal keskmiselt kümme temaatilist ERA-NET Cofundi taotlusvooru.  Projektide kestus ei tohi ületada 5 aastat.

Teemade raames võivad esitada taotlusi kõik teadust rahastavate organisatsioonide võrgustikud, sh ka Teadusuuringute ühise kavandamise algatused (JPI), Euroopa Komisjoni (EK) top-up rahastusega ühiskonkursi korraldamiseks. Võitnud konsortsiumid alustavad ühiskonkursside ettevalmistamist.

Ühiskonkursi minimaalne eelarve on 5 mln eurot (sisaldab EK panust). Euroopa Komisjoni ühiskonkursi eelarvest moodustab 33%.  Seda summat korrigeeritakse ERA-NETi lõpus lähtuvalt partnerriikide tegelikust eelarvest projektide rahastamisel.  EK top-up’i võib konsortsium kasutada vastavalt oma äranägemisele projektide rahastamiseks.
Aruteluks on kolm võimalikku mudelit:
  • Kogu raha jaotatakse proportsionaalselt vastavalt partnerorganisatsioonide ühiskonkursil osalemise eelarvele
  • Kogu raha kasutatakse vaid tekkivate „tühimike“ täitmiseks
  • Osa raha jaotatakse proportsionaalselt ning osa kasutatakse tekkivate „tühimike“ täitmiseks
Vaata lähemalt:
https://www.horisont2020.ee/struktuur/etagi-osalus-projektides/
Juhend ERA-NET toetuse taotlejale

Kontakt Eesti Teadusagentuuris:
Margit Suuroja
margit.suuroja@etag.ee