EURATOM Print

Raamprogrammi EURATOMi tööprogrammi tegevuste ja toetusmeetmete planeerimisel on aluseks võetud ka EURATOM Teadus- ja koolitusprogramm aastateks 2014-2018. Tööprogrammis käsitlemist leidvad teemad võib jagada viieks:

  • tuumasüsteemide ohutu kasutamise toetamine
  • radioaktiivsete jäätmete lõppladustuse lahenduste välja töötamisele kaasa aitamine
  • kiirguskaitse parendamine
  • tuuma- ja kiirgusohutuse ühisosade arendamine
  • kompetentsuse arendamise toetamine

Tegevuste puhul on teretulnud koostöö kolmandate riikidega ning kiirgusohutusega tegelevate rahvusvaheliste organisatsioonidega. Samuti on tervitatav projektitulemuste kasutamine teaduspublikatsioonides.

EURATOMi tööprogramm:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/nfrp-2014-2015/1590198-h2020-wp1415-euratom_en.pdf