IKT – info- ja kommunikatsioonitehnoloogia Print

Kuna väga paljud tegevused on IKTga otsesmalt või kaudsemalt seotud, siis on siia koondatud eelkõige väljakutsed, mis on seotud IKT tööstusliku ja tehnoloogilise juhtpositsiooniga. Sellised väljakutsed hõlmavad üldisi IKT uuringute ja innovatsiooni kavasid, sealhulgas:
  • komponentide ja süsteemide uus põlvkond: arenenud, integreeritud ning energia- ja ressursitõhusate komponentide ja süsteemide projekteerimine;
  • uue põlvkonna andmetöötlus: arenenud ja turvalised andmetöötlussüsteemid ja -tehnoloogiad, sealhulgas pilvandmetöötlus;
  • tuleviku internet: tarkvara, riistvara, infrastruktuur, tehnoloogia ja teenused;
  • infosisu tehnoloogia ja infohaldus: digitaalse infosisu, kultuuri- ja loomemajandusega seotud IKT;
  • kõrgetasemelised liidesed ja robotid: robootika ja arukad ruumid;
  • mikro- ja nanoelektroonika ja fotoonika: mikro- ja nanoelektroonika ning fotoonikaga seotud progressi võimaldavad tehnoloogiad, sealhulgas ka kvanttehnoloogiad.
Need kuus peamist tegevussuunda peaksid katma kõik vajadused, võttes arvesse Euroopa tööstuse konkurentsivõimet maailmas. Pidades silmas üha kiirenevat tehnoloogia arengut kõigis eluvaldkondades, on oluline ka inimeste ja tehnoloogia vaheline seos. Tööprogrammis käsitletavad tegevussuunad hõlmavad ka IKTga seotud teadustöö infrastruktuure (nagu eluslaborid katseteks), infrastruktuure progressi võimaldava alustehnoloogia jaoks ning selle integreerimiseks arenenud toodetesse ja uuenduslikesse arukatesse süsteemidesse (sh seadmed, vahendid, tugiteenused, puhasruumid ja juurdepääs tehastele prototüüpide loomiseks).

Sissejuhatus Juhtpositsioon tööstuses:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-leit_en.pdf

IKT tööprogramm: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-leit-ict_en.pdf
Kuna IKT-ga seotud temaatikat võib leida pea kõikidest tööprogrammidest, siis võib abiks olla EK poolt ette valmistatud juhend IKTga seotud teemadest Horisont 2020-s:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-ict-2014-1/1587600-guidetoict-relatedactivitiesinhwp_en.pdf
Tutvsustavad videod:

Kontakt:

Aavo Kaine
aavo.kaine@etag.ee