Innovatsioon väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes (VKEdes) Print

Innovation in SMEs

Horisont 2020 programmi üheks tähtsamaks märksõnaks on innovatsioon. See tähendab, et projektides oodatakse olulisel määral tööstuse kaasamist – seda nii suurtööstuse kui VKEde näol. Euroopa Komisjon on seadnud eesmärgiks, et 20 protsenti Horisont 2020 alaprogrammide „Juhtpositsioon tööstuses“ ja „Ühiskondlikud väljakutsed“ eelarvetest läheks just väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele.
VKEdel on võimalik osaleda peaaegu kõigis Horisont 2020 osades, kuid on ka mõned spetsiaalselt VKEdele mõeldud projektikonkursid. Igas valdkondlikus tööprogrammis on üks väga laia teemaga projektikonkurss, mis on mõeldud ainult VKEdele – VKE instrument, mille eesmärgiks on aidata tugeva kasvupotentsiaaliga innovaatilistel ettevõtetel luua kõrgetasemeline äriplaan ja tasuvusanalüüs, seejärel viia läbi tootearendus ning lõpuks leida rahastamisvõimalusi tootega turule tulemiseks.

VKE instrumenti saab taotlusi esitada kogu Horisont 2020 programmi vältel. 2016. aasta konkursitähtajad on:
1. faas15.02.201703.05.201706.09.201708.11.2017
2. faas18.01.201706.04.201701.06.201718.10.2017

Lisaks valdkondlikele tööprogrammidele on olemas ka spetsiaalselt VKEdele mõeldud tööprogramm „Innovatsioon VKEdes“. Tööprogrammi eesmärgiks on peamiselt VKEde kasvuks soodsate tausttingimuste loomine Euroopas. Programmi eelarvesse kuulub ka Eurostars programmi rahastamine.

Konkursiteemad 2016-2017

1) VKE instrumendi esimene ja teine faas – 13 konkursiteemat
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html
2) Klastrite loomise konkurss – eelarve 15 milj eurot, esimese taotlusvooru tähtaeg on 4. aprill 2017, 2. astme tähtaeg 07.09.2017 (2-astmeline taotlemine)
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-01-2016-2017.html
3)  Tehnoloogiateenuste pakkumine tootvatele VKEdele, et kiirendada kaasaegsete tootmistehnoloogiate kasutuselevõttu – eelarve 4,9 milj eurot, tähtaeg 28.03.2017
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-03-2017.html
4) Innovatsiooniagentuuride arendamine – 500 tuh eurot, cut-off tähtajad 08.03.2017, 18.10.2017 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-05-2016-2017.html
5) VKE-dega seotud uuringud – 1 konkursiteema – eelarve 1 milj eurot, tähtaeg 28.03.2017 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-07-2017.html  
6) Ligipääs ülemere tööstustehnoloogiatele – eelarve 1 milj eurot, tähtaeg 28.03.2017
 https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-08-2017.html

 

Kontakt Eesti Teadusagentuuris:
Margit Ilves
margit.ilves@etag.ee