Riskikapitali kättesaadavus Print

Access to Risk Finance
Horisont 2020 programmi abil loodetakse läbi „Riskikapitali kättesaadavuse“ meetme aidata ettevõtetel ning ka muudel organisatsioonidel saavutada parem juurdepääs finantsvahenditele. Euroopa Komisjon investeerib läbi Euroopa Investeerimispanga ning Euroopa Investeerimisfondi erinevatesse pankadesse ning investeerimisfondidesse üle Euroopa, et need annaksid parematel tingimustel teadus- ja arendustööks laene ning investeeriksid ettevõtete omakapitali.

Projektitaotlusi ei saa erinevalt ülejäänud Horisont 2020 programmist esitada mitte otse Euroopa Komisjonile, vaid näiteks kohalikesse pankadesse, kes loovad koostöös Euroopa Komisjoniga ka taotlemise reeglid.

Riikide kaupa esitatud info, millistest allikatest on võimalik riskikapitali saada: http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/ 

Kontakt Eesti Teadusagentuuris:
Margit Ilves
margit.ilves@etag.ee