“Osaluse laiendamise” meetmed Print

Eesmärgiks vähem edukates liikmesriikides tipptasemel teadustegevuse arendamine

Teaming – uute (suurte) tippkeskuste loomine või olemasolevate taseme märgatav tõstmine
ERA Chairs –
tippteadlase palkamine, mis tooks kaasa struktuursed muutused organisatsioonis
Twinning –  koostöö tipptasemel teaduskeskustega mujal Euroopas

Osaluskriteerium
 Taotlusi võivad esitada ainult need riigid, kelle TA&I näitajad on alla 70% EL keskmisest nn komposiitkriteeriumi järgi:
– kõrgelt tsiteeritud publikatsioonide osakaal
– tipptasemel ülikoolide ja teadusasutuste arv milj elaniku kohta
– patendiavaldused milj elaniku kohta
– Euroopa Teadusnõukogu grantide maht

1. ERA Chairs konkursi eesmärgid
• Tuua tipptasemel teadlasi ja teadusadministraatoreid ülikoolidesse ja teistesse teadusasutustesse, millel on potentsiaali tipptaseme saavutamiseks • Osalevad organisatsioonid peavad sisse viima struktuursed muudatused, mis toetavad tipptaseme saavutamist jätkusuutlikul moel.

Taotluse tingimused
• Taotluse esitab üks organisatsioon (s.o mitte konsortsium) • EL rahaline panus on kuni 2,5 milj € viie aasta kohta • EL panus on kuni 90% projekti maksumusest

2. Twinning: eesmärgid
• Teaduasutuse teatud valdkonna tugevdamine • Koostöö vähemalt kahe rahvusvahelisel liidrikohal oleva asutusega mujalt Euroopast • Tulemuseks parem lõimumine tugevate konsortsiumitega ja edukam osalemine Horisont 2020 projektides ning muudes rahvusvahelistes rahastusprogrammides

Taotlus • Taotluses tuleb ära näidata strateegia, kuidas toetatakse teadusliku tipptaseme saavutamist ja innovatsioonivõimekust valitud valdkonnas • Oluline on strateegiliste partnerite tase • Kokku vähemalt 3 organisatsiooni: 1 Eestist ja 2 mujalt Euroopast

3. Teaming: eesmärgid ja rahastus
• Eesmärk: uute tippkeskuste loomine või olemasolevate taseme märgatav tõstmine • Partnerid: sihtriik/piirkond koostöös teadusintensiivse ülikooli/teadusasutuse või nende konsortsiumiga mujal riikides • Kaks etappi: 1. Äriplaani loomine (rahastus kuni 0,5 milj € / 12 kuud) 2. Tippkeskuse käivitamine (rahastus kuni 15 milj € / 5-7 a; riigipoolne märkimisväärne kaasfinantseerimine)

Kontakt:
Kristin Kraav
kristin.kraav@etag.ee