Euroopa Teadusnõukogu (ERC) Print

Euroopa Teadusnõukogu (European Research Council, ERC) toetab eesliiniteadust, uudse ja innovaatilise lähenemisega värskeid teaduslikke mõtteid uutes teadusvaldkondades. Euroopa Teadusnõukogu missiooniks on toetada tipptasemel teadust Euroopas. Selle eesmärgi täitmiseks annab Teadusnõukogu välja viit tüüpi grante, mis on avatud kõigi teadusvaldkondade teadlastele ning mille ainukeseks hindamiskriteeriumiks on teaduslik tipptase. Euroopa Teadusnõukogu kogueelarve Horisont 2020 programmis on 13 095 miljonit eurot.

Euroopa Teadusnõukogu grantide põhiprintsiibid

–    individuaalprojektid: 1 teadlane, 1 organisatsioon, 1 projekt;
–    rahastus kuni 100% projekti kuludest;
–    avatud taotlejatele mistahes teadusvaldkondadest, sh sotsiaal- ja humanitaarteadusest;
–    taotleda võivad iga riigi mistahes vanuses ja karjääriastmel olevad tipptasemel teadlased;
–    organisatsioon peab võimaldama teadlasele sõltumatust ja häid tingimusi teadustöö läbiviimiseks ja projekti haldamiseks;
–    kui grandihoidja soovib, on võimalik Euroopa Teadusnõukogu grant teise asutuse üle kanda;
–    teadustöö tegemise kohaks peab olema EL liikmesriik või raamprogrammiga assotsieerunud riik.

Euroopa Teadusnõukogu grantide tüübid

–      Alustava teadlase grant (ERC Starting Grant) karjääri alguses seisvatele tippteadlastele (2-7 a doktorikraadi kaitsmisest): kuni 2 miljonit eurot 5 aastaks
–      Grant juba iseseisvuse saavutanud tippteadlastele (ERC Consolidator Grant) nende karjääri edasise arengu toetamiseks (7-12 a doktorikraadi kaitsmisest): kuni 2,75 miljonit eurot 5 aastaks
–      Kogenud teadlase grant (ERC Advanced Grant) juhtivatele tippteadlastele, kes on  viimase 10 a jooksul saavutanud väljapaistvaid teadustulemusi: kuni 3,5 miljonit eurot 5 aastaks
–     Sünergia grant (ERC Synergy Grant) tippteadlaste väikestele rühmadele, kuni 15 miljonit eurot 6 aastaks (hetkel peatatud)
–     Grant ERC grandihoidjatele eelpool nimetatud projektidest sündinud teadustulemuste innovatsiooni- ja turupotentsiaali uurimiseks (ERC Proof of Concept Grant): kuni 150 000 eurot 12 kuuks.

 

Kristin Kraav
Tel: 730 0337
E-post: kristin.kraav@etag.ee