Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad Print

Tipptasemel teaduse üheks alateemaks on tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad (FET), millega toetatakse ühiseid teadusuuringuid, et suurendada Euroopa võimet teha pöördelisi uuendusi tipptasemel. Selleks soodustatakse raamprogrammis eri teadusharude vahelist koostööd täiesti uutel ja riskantsetel teemadel ning loodetakse, et see kiirendab teaduse ja tehnoloogia paljutõotavamate, kujunemisjärgus olevate valdkondade arengut. Ideede rakendamiseks on kasutusel kolm erinevat sammast – algatused FET Open, FET Proactive ja FET Flagships.
  • Tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate avatud osa (FET Open): uudsete ideede edendamine.
    Eelkõige mõeldud algusetapis ning kõrge riskitasemega projektide toetamiseks. Loodetakse välja selgitada võimalikud tehnoloogiad tulevasteks ideede ellu rakendamiseks. Võimalike valdkondade kitsendus puudub ning oluline ongi erinevate valdkondade ühendamine ideede elluviimiseks. Iseloomulik on just alt-üles tegevus ning sellega seoses on ka taotlusvoorud pidevalt avatud. Eriti sobilik ka noortele teadlastele ning kõrgtehnoloogilistele VKEdele.
  • Tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate proaktiivne osa (FET Proactive): kujunemisjärgus uurimisteemade ja teadusringkondade toetamine.
    Selle vahendi raames korraldatakse konkursse suure riskitaseme ja suure potentsiaaliga innovatiivse uurimisteema jaoks. Eesmärk on kujunemisjärgus uudsete ideede elujõuliseks aitamine. Oluline on ka seos prioriteetidega “Tööstuse juhtpositsioon” ja “Ühiskondlikud väljakutsed”.
  • Tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate juhtalgatuste osa (FET Flagships): suurte valdkondadevaheliste teaduse ja tehnoloogia probleemide lahendamine.
    Selles osas on suuremahulised ja valdkonnaülesed algatused, mis käsitlevad peamisi probleeme teaduse ja tehnoloogia valdkonnas. Edenemine annab tugeva aluse edasiseks innovatsiooniks ja majanduslikuks kasutuseks. Võttes arvesse laia ulatust ning suurust, siis on selge, et selliste lahenduste elluviimine on võimalik vaid ühiste, pikaajaliste ja pidevate jõupingutuste abil.

 

Kontakt:
Margit Suuroja
margit.suuroja@etag.ee