Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna heaks Print

Programmi eesmärk ja fookus
Horisont 2020 läbivaks põhimõtteks ja käesoleva programmi fookuseks on kontseptsioon, mil nimeks vastutustundlik teadus ja innovatsioon (Responsible Research and Innovation, RRI). See koosneb järgmistest põhimõtetest:
 • Ühiskonna kaasamine (osalusprotsesside väljatöötamine, väliste ekspertgruppide kasutamine, valdkondade ülene teadus ja innovatsioon)
 • Kogu teadlaskonna potentsiaali parem kasutamine (naisteadlaste osakaalu eesmärk 40%), soolõime teaduses ja innovatsioonis
 • Teaduseetika põhimõtete järgimine kogu protsessi jooksul alates planeerimisest
 • Seosed teadusharidusega
 • Avatud juurdepääs teadustulemustele ja andmetele
 • Seosed teadusharidusega, teadlaskarjääri atraktiivsus

Programmi eesmärgiks on luua toimiv koostöö teaduse ja ühiskonna vahel, tuua teadusesse ja innovatsiooni uusi talente ja ühendada kõrgetasemeline teadus ühiskonna vajaduste ja vastutusega.

2018-2019 tööprogrammi teemad jagunevad 5 strateegilisse suunda:

 1. Organisatsioonides toimuvate muutuste toetamine ja kiirendamine
 2. Toetus soolõimele teaduses ja innovatsioonis
 3. Piirkondliku koostöö toetamine valdkonnas
 4. Kodanikuteaduse (Citizen Science) arendamine ja toetamine
 5. Kogu SwafS valdkonna teadmistebaasi arendamine


Järgnevalt valik teemadest, täisinfo tööprogrammis
.

1. Organisatsioonides toimuvate muutuste toetamine ja kiirendamine

 • SwafS-01-2018-2019: Open schooling and collaboration on science education (CSA, rahastatakse 2018 2 taotlust (3M€), 2019 3 taotlust(4.5M€))  Eesmärk on teadushariduse piire laiendada koolist välja mitte- ja informaalsesse haridusse, et toetada nende omavahelist koostööd, ettevõtete, ülikoolide ja vanemate kaasamist haridusse. (terminoloogia ja taust, poliitikaülevaade). (2-astmeline hindamine, täistaotluste esitamise tähtajad 13.11.2018 ja 7.11.2019);

2. Toetus soolõimele teaduses ja innovatsioonis

 • SwafS-09-2018-2019: Supporting research organizations to implement gender equality plans  (GEP). (CSA, rahastatakse 3-4 taotlust, 6M€). Eesmärk on soolise tasakaalu ja soolõime meetmete struktuurne rakendamine nii teadusasutustes, teadust rahastavates  asutustes kui ülikoolides.

4. Kodanikuteaduse (Citizen Science) arendamine ja toetamine

 • SwafS-15-2018-2019: Exploring and supporting citizen science (CS). (poliitikaülevaade)
  2 alateemat:
  1. Euroopa CS võrgustiku arendamine (CSA, rahastatakse 1 taotlus 2018)
  2. CS sisuliste tegevuste elluviimine (RIA, rahastatakse 2 taotlust 2018, 6M€, 5 taotlust 2019 10M€)
5. Kogu SwafS valdkonna teadmistebaasi arendamine
 • SwafS-19-2018-2019: Taking stock and re-examining the role of science communication. (RIA, 3.5M€ aastast, rahastatakse 2×2-3 taotlust)
 • SwafS-20-2018-2019: Building the SwafS knowledge base. (RIA, rahastatakse 2×6 taotlust, 12M€) Oodatavad tulemused on sõnastatud väga üldsõnaliselt, jättes uurijatele vabaduse pakkuda ideid, millistes kitsamates valdkondes teaduse ja ühiskonna suhetes on uuringuid kõige enam vaja. (2-astmeline hindamine, täistaotluste esitamise tähtajad 13.11.2018 ja 7.11.2019)
Detailne info tööprogrammis 
 
Kontakt ja lisainfo:
Siiri Kolka
siiri.kolka@etag.ee