Energia ja transport Print

Turvaline, puhas ja tõhus energia
Majandus on tänapäeval energiapõhine, juba meie harjumuspärase elustandardi hoidmine nõuab suures koguses energiat. Maailma võimsuselt teise majandusena sõltub Euroopa liigselt kogu ülejäänud maailma energiast – energiast, mida saadakse kliimamuutusi kiirendavatest fossiilkütustest. EL on seetõttu seadnud omale ambitsioonikad kliima ja energiaeesmärgid. Nende eesmärkide saavutamiseks on ELi-poolne rahastamine Horisont 2020 programmi kaudu ülitähtis. Rahastamine: 5,931 miljardit eurot

Tark, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport

Transport on tööhõive, majanduskasvu, õitsengu ja ülemaailmse kaubanduse alus. Selle abil on ühenduses inimesed ja kogukonnad. Kuid tänapäevased transpordisüsteemid ja viis, kuidas me neid kasutame, ei ole säästlikud. Me oleme liialt sõltuvad vähenevatest naftavarudest, mis vähendab meie energiakindlust. Ja transpordiga seotud probleemid – ülekoormatus, liiklusohutus, õhu saastatus – mõjutavad meie igapäevaelu ja tervist. Nende probleemidega tegelemiseks aitab Horisont 2020 kaasa säästva transpordisüsteemi loomisele, mis sobib kaasaegse ja konkurentsivõimelise Euroopaga. Rahastamine: 6,339 miljardit eurot.

Energia valdkonnaga seotud teemad teistes tööprogrammides.

Kontakt Eesti Teadusagnetuuris:
Maria Habicht
maria.habicht@etag.ee