Euroopa muutuvas maailmas Print

Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies

Euroopa muutuvas maailmas – kaasav, innovaatiline ja kaasamõtlev ühiskond“ kuulub  Horisont 2020 programmi nn seitsme ühiskondliku väljakutse hulka.  Antud valdkonda käsitleva tööprogrammi kõik tegevused on suunatud Euroopa sotsiaalsetele, majanduslikele ja poliitilistele probleemidele teaduslike lahenduste otsimisele. Seitsme aastane raamprogrammi periood jagunes kolmeks tööprogrammiks:

a)   2014-2015.a.tööprogrammide konkursid on jaotatud viide temaatilisse blokki
– Kriisist ülesaamine
– Noored
– Kultuuripärand ja Euroopa identiteet
– Rahvusvaheline koostöö
– Innovatsiooni uued vormid

b)   2016-2017.a. tööprogrammide konkursid on jaotatud nelja temaatilisse blokki
– Koostöö majanduskasvu ja kaasamise nimel
– Ebavõrdsuse kaotamine ja õigluse toetamine
– Kaasates maailma
– Euroopa mõistmine – Euroopa avaliku ja kultuuriruumi edendamine

c)    2018-2020.a. tööprogrammide konkursid on jaotatud kolme temaatilisse blokki
Muutumine 
– globaliseerumine
– digitaliseerimine
– kultuuriline mitmekesisus
– tööstusrevolutsioon

 Migratsioon
– pagulased
– sunniviisiline ümberasumine
– migratsiooni mõju tööjõuturule
– migrantide kultuuriline integratsioon
– IKT vahendite kasutamine
– faktidel põhineva info kogumine

 Tuleviku juhtimine
– usaldus
– sotsiaalsed õigused
– kodakondsus
– eristamine
– avatud innovatsioon
– julgeolek
– kaitsepoliitika
– digitaalne demokraatia
– avalike hüvede andmine
– digitaalne ühtne turg
– pilvetaristu
– populism
– radikaliseerumine
– polarisatsioon

Programmikohta lähemalt:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies 

Konkursid on avatud:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

Jooksev informatsioon tegevustest ilmub ETAg uudiskirjas (http://uudiskiri.etag.ee/)


Kontakt

Katrin Kello

katrin.kello@etag.ee