Euroopa muutuvas maailmas Print

Europe in a changing world: inclusive, innovative and reflective Societies (Euroopa muutuvas maailmas: kaasav, innovaatiline ja kaasamõtlev ühiskond)“ – nn SC6, Societal Challenge 6 – on üks teemavaldkond programmi Horisont 2020 ühiskondlike väljakutsete (Societal Challenges) sambas.
Valdkonda käsitlevate tööprogrammide tegevused on suunatud Euroopa sotsiaalsetele, majanduslikele ja poliitilistele probleemidele.
Programmi Horisont 2020 seitsme aasta jooksul on koostatud kolm tööprogrammi: aastate 2014-2015, 2016-2017 ning 2018-2020 jaoks.
2020. aasta konkursid avanesid 5. novembril 2019 ja sulguvad 12. märtsil 2020.

Teemade kirjeldused ja taotluste esitamine: MIGRATION, TRANSFORMATIONS, GOVERNANCE.

Vt ka:
– Euroopa Komisjoni infopäeva (05.11.19) videosalvestus
– Net4Society infopäeva ja partnerlusürituse (12.-13.11.19) materjalid
– Infoseminari „Mitte ainult Horisondist: Euroopa Liidu rahastusvõimalustest sotsiaal- ja humanitaarteadlastele“ materjalid (24.09.19 ja 02.10.19). Kõneks olid nii erinevad Euroopa Liidu programmid kui ka SSH võimalused Horisondi erinevate valdkondade taotlusvoorudes
– Net4Society ülevaade sotsiaal- ja humanitaarteadlaste võimalustest Horisont 2020 eelseisvates, erinevate valdkondade taotlusvoorudes.
– Sama materjali lühiversioon
(tabel teemade ja tähtaegadega)
– Vt ka “Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna heaks” konsultantide (võrgustiku SiS.net) ülevaadet nende temaatikaga haakuvatest konkurssidest
– “Euroopa muutuvas maailmas” (SC6) tööprogrammid ja taust
– Sotsiaal- ja humanitaarteadlastele suunatud materjale Net4Society kodulehel (nt “Useful Material”, “Funding Opportunities”)
– Valdkondlik partneriotsingu andmebaas
– Konkursside otsing SEDIA ehk “Funding and Tenders” portaalis (endine osalejaportaal)


Kontakt

Katrin Kello

katrin.kello@etag.ee