Euroopa muutuvas maailmas Print

Europe in a changing world: inclusive, innovative and reflective Societies (Euroopa muutuvas maailmas: kaasav, innovaatiline ja kaasamõtlev ühiskond)“ – nn SC6, Societal Challenge 6 – on üks teemavaldkond programmi Horisont 2020 ühiskondlike väljakutsete (Societal Challenges) sambas.

Valdkonda käsitlevate tööprogrammide tegevused on suunatud Euroopa sotsiaalsetele, majanduslikele ja poliitilistele probleemidele.

Programmi Horisont 2020 seitsme aasta jooksul on koostatud kolm tööprogrammi: aastate 2014-2015, 2016-2017 ning 2018-2020 jaoks.

2019. aasta kevade seisuga on järele jäänud veel vaid 2020. aasta konkursid, mis avanevad novembris 2019, sulguvad märtsis 2020.

SC6 viimase tööprogrammi konkursid jagunevad kolme plokki – Migration, Transformation, Governance.

Programmi kohta lähemalt: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies

Konkursside otsing SEDIA portaalis (endine “osalejaportaal”): http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

Vt ka laiemalt sotsiaal- ja humantaarteaduslike lähenemiste võimalustest Horisont 2020s: https://www.net4society.eu/files/Opportunities_doc_2018-20_dec2018_update.pdf

Samuti vt sotsiaal- ja humantaarteadlastele suunatud materjale riiklike konsultantide võrgustiku Net4Society kodulehel (nt “Useful material”, “Funding Opportunities”): https://www.net4society.eu/

Valdkondlik partneriotsingu andmebaas:  https://www.sshresearchdirectory.eu/

Jooksvat infot ilmub ka ETAgi uudiskirjas: http://uudiskiri.etag.ee

 


Kontakt

Katrin Kello

katrin.kello@etag.ee