Euroopa muutuvas maailmas Print

Europe in a changing world: inclusive, innovative and reflective Societies (Euroopa muutuvas maailmas: kaasav, innovaatiline ja kaasamõtlev ühiskond)“ – nn SC6, Societal Challenge 6 – on üks teemavaldkond programmi Horisont 2020 ühiskondlike väljakutsete (Societal Challenges) sambas.

Valdkonda käsitlevate tööprogrammide tegevused on suunatud Euroopa sotsiaalsetele, majanduslikele ja poliitilistele probleemidele.

Programmi Horisont 2020 seitsme aasta jooksul on koostatud kolm tööprogrammi: aastate 2014-2015, 2016-2017 ning 2018-2020 jaoks.

2019. aasta kevade seisuga on järele jäänud veel vaid 2020. aasta konkursid, mis avanevad novembris 2019, sulguvad märtsis 2020.

SC6 viimase tööprogrammi konkursid jagunevad kolme plokki – Migration, Transformation, Governance.

Vt ka:

“Euroopa muutuvas maailmas” (SC6) tööprogrammid ja taust.

Horisont 2020 erinevates valdkondades SSH võimaluste analüüs.

Sotsiaal- ja humanitaarteadlastele suunatud materjale Net4Society kodulehel (nt “Useful Material”, “Funding Opportunities”).

Valdkondlik partneriotsingu andmebaas.

Konkursside otsing SEDIA ehk “Funding and Tenders” portaalis (endine osalejaportaal).

NB! 2020. aasta konkursiteemad avaldatakse eeldatavalt 2019 juuni lõpus.


Kontakt

Katrin Kello

katrin.kello@etag.ee