Kliimameetmed, keskkond, ressursitõhusus ja toorained Print

Märksõnad
Kliimamuutused, ressursitõhusus, säästev areng, jätkusuutlik majandus, kliimaprognoosid,  keskkonnaressursid, veeressursid, ökoinnovatsioon, keskkonnaseire, modelleerimine, kliimateenused, toorained, kultuuriväärtused, looduspõhised lahendused, süsiniku heite vähendamine jne

Prioriteedid
“Kliimameetmed, keskkond, ressursitõhusus ja toorained” 2018-2020. a tööprogrammi eesmärgid on

1. Pariisi kliimakokkuleppe rakendamine
2. Kestliku arengu eesmärkide rakendamine

Varasemast suurem tähelepanu on 2018-2020. a tööprogrammis pööratud innovaatiliste lahenduste väljatöötamisele. Sarnaselt varasemate Horisont 2020 keskkonnavaldkonna tööprogrammide temaatikale on Euroopa Komisjonile jätkuvalt prioriteetsed teemad vesi, maavarad ja kliimateenuste arendamine. Loe täpsemalt 2018-2020. a keskkonnavaldkonna tööprogrammi taotlusvoorude kohta siit.
Taotlusvoorud on endiselt kas ühe- või kaheastmelised, esimeste taotlusvoorude tähtajad on tulemas juba 2018. a veebruaris.

Partnerotsing

Heade koostööpartnerite leidmiseks soovitame end registreerida spetsiaalselt keskkonnatööprogrammi taotlusvoorudele keskendunud partnerotsinguportaalis: http://partnersearch.ncps-care.eu/ .

Tööprogramme läbivad teemad 
Horisont 2020 kõikidesse tööprogrammidesse on sisse kirjutatud keskkonda puudutavate probleemidega tegelemine. Peamised teemad on liikmesriikide T&I alaste tegevuste kaardistamine kliimamuutuste, keskkonna, ressursitõhususe ja toorainete valdkonnas.


Keskkonnaga seotud teemad ka teistes Horisont 2020 valdkondades

Euroopa biomajanduse väljakutsed
Kliimamuutustega kohanemine põllumajanduses, metsanduses ja merenduses
Turvaline, puhas ja tõhus energia    
Madala süsiniku heitega energia
Tark, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport           
CO2-heite vaba transport
Turvaline ühiskond       
Ekstreemsed ilmastikunähtused
EIT  
Kliima-KIC
Risk Finance       
VKE – „Climate-Change Window“
Horisontaalsed teemad (Cross-cutting activities)
Ringmajanduse teemad, orgaanilised jäätmed linnades, looduspõhised lahendused linnades

Tähtajad
2018
1-astmelised/1.aste: veebruar 2018
2.aste: september 2018

2019
1-astmelised/1.aste: veebruar 2019
2.aste: september 2019

NB! Mõnedel taotlusvoorudel võivad olla ka erinevad tähtajad. Täpsem info tööprogrammist.

Lingid

Kliimameetmed, keskkond, ressursitõhusus ja toorained
EK Horisont 2020 leht
Avatud konkursid
NCPs Care võrgustik
Partnerotsingu portaal

Konsultant:

Ülle Napa
Tel: 7300322
Ulle.napa@etag.ee