Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu Print

Horisont 2020 sotsiaalse väljakutse „Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu“ ehk tervise valdkonna prioriteedid tuginevad nii Euroopa demograafilistel eripäradel ja sellega seotud tervise- ja raviteenuste vajadustel kui ka tänastel ja perspektiivsetel teadusmeetoditel olemasolevate ja ennustatavate probleemide lahendamisel. Läbivateks märksõnadeks on elanikkonna vananemine, taastärkavad infektsioonid koos ravimresistentsuse problemaatikaga, diagnostika, oomikateadused, siirdemeditsiin, tõhusad tervishoiusüsteemid, haiguste ennetus ja tervisedendus. Üldine suund on personaalmeditsiin, mis peaks tulevikus olema tõhusaima ja kuluefektiivseima tervishoiusüsteemi peamine tugisammas.  
Aastateks 2014-2015 temaatika kannab alapealkirja „Personaalmeditsiini meetodite arendamine“ ja enamike projektide puhul eeldatakse interdistsiplinaarset lähenemist, s.o molekulaarbioloogiast ja arvutiteadusest kliinilise meditsiini, rahvatervise ja robootikani. Samuti iseloomustab Horisont 2020 tervise valdkonda innovatsioonitegevuste rõhutamine, mistõttu pakutakse  teatud erimeetmeid VKEde osalemise soodustamiseks.
Horisont 2020 tervise valdkonna tööprogramm hõlmab 2014. ja 2015. aastat; osa teemasid on avatud mõlemal, osa aga vaid ühel aastal. Neil kahel aastal jagatavate grantide kogueelarve ulatub 1,21 miljardi euroni.

Teemad, mille raames saab taotlusi esitada 2016. aastal, on järgmised:
Tervise, vananemise ja haiguse mõistmine
Tervisedendus ja haiguste ennetamine, järelevalve ning skriining
Diagnostika edendamine
Uued ravimeetodid ja tehnoloogiad
Aktiivse ja tervena vananemine
Integreeritud, jätkusuutlik, kodanikukeskne tervishoid
Terviseteabe, andmehalduse ning tõenduspõhise tervispoliitika kujundamise edendamine
Täpsemad teemade kirjeldused on esitatud Horisont 2020 ühiskonnaprobleemi 1 „Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu“ tööprogrammis 2016-2017.

Lingid Osaleja Portaali vastavatele sektsioonidele:
Personaliseeritud meditsiini valdkonna teemad ja taotlemisdokumendid on leitavad siit.
Andmekaitset ja küberturvalisust, mis puudutavad ka meditsiini, teemad ja taotlemisdokumedid leiab siit.
VKE-instrumendi temaatika koos taotlemisdokumentidega on siin.
Avatud on ka peibutusauhinna “Better use of Antibiotics” konkurss (tähtaeg on 17.08.2016).
Euroopa Tehnoloogiate Ühisalgatuse „Innovatiivsed raviamid“ e IMI2 seitsmes taotlusvoor on avanenud ja see hõlmab järgnevaid teemasid:
  • Validation of translational imaging methods in drug safety assessment (TRISTAN)
  • Identification of druggable targets modulating misfolded proteins in Alzheimer’s and Parkinson’s diseases
  • Pathological neuron-glia interactions in neuropathic pain
  • Dry age-related macular degeneration: development of novel clinical endpoints for clinical trials with a regulatory and patient access intention
  • A comprehensive ‘paediatric preclinical POC platform’ to enable clinical molecule development for children with cancer
Eraldi teemad programmi Big Data for Better Outcomes on:
  • Coordination and Support Actions (CSA) for the Big Data for Better Outcomes programme
  • Increase access and use of high quality data to improve clinical outcomes in heart failure (HF), atrial fibrillation (AF), and acute coronary syndrome (ACS) patients
Taotluste esitamise tähtaeg on 17. märts 2016
IMI2 kaheksas taotlusvoor toimub „Ebola+“ programmi nime all ja see hõlmab lisaks Ebola viirusega seotud problemaatikale ka teisi filo-viraalseid hemorraagilisi haigusi. Nendel teemadel saab taotlusi esitada järgmise kahe aasta vältel korduvalt; esimene võimalus selleks on 16. märts 2016.  
Lähem info ja link taotlemiskeskkonnale on IMI veebilehel http://www.imi.europa.eu/ 
IMI projektides osalemise reegleid, tööprogramme jm aspekte tutvustavate veebiseminaride toimumisajad ja nendele registreerumine toimub IMI veebilehe vastavas sektsioonis. Juba toimunud veebiseminaride salvestused on järelvaadatavana leitavad sealsamas. IMI partneriotsingusüsteemi leiab aga siit.


Kontakt Eesti Teadusagentuuris:
Argo Soon
argo.soon@etag.ee