Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu Print

Horisont 2020 sotsiaalse väljakutse „Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu“, ehk lühidalt tervise valdkonna prioriteedid tuginevad nii Euroopa demograafilistel eripäradel ja sellega seotud tervise- ja raviteenuste vajadustel kui ka tänastel ja perspektiivsetel teadusmeetoditel olemasolevate ja ennustatavate probleemide lahendamisel. Läbivateks märksõnadeks on elanikkonna vananemine, taastärkavad infektsioonid koos ravimresistentsuse problemaatikaga, diagnostika, oomikateadused, personaalmeditsiin, siirdemeditsiin, tõhusad tervishoiusüsteemid, haiguste ennetus ja tervisedendus. Eraldi teemapaketina käsitletakse digitervise, sh suurandmete ja küberturvalisuse küsimusi.

Täiendavalt on valdkonda kirjeldatud Euroopa Komisjoni veebilehel ning avatud taotlusvooru info leiab Osalejaportaalist.

Tervisliku toidu ja toitumise temaatika on raamprogrammis muude toiduga seotud teemade juures ühiskonnaprobleemi „Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus“ tööprogrammis.

Suurem osa ravimiuuringuid toimub koostöös ravimitootjatega Tehnoloogiate Ühisalgatuse „Innovaatilised ravimid“ (Innovative Medicines Initiative, IMI) tööprogrammi alusel.

Ettevõtetel on lisaks ühiskonnaprobleemi 1 ja IMI tööprogrammis toodud teemadele võimalik esitada endale sobival vabal teemal taotlusi Euroopa Innovatsiooninõukogu instrumentide raames, millest populaarseim ja tuntuim on VKE-instrument.

 

Kontakt Eesti Teadusagentuuris:
Argo Soon
argo.soon@etag.ee