Turvaline ühiskond Print

Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens

„Turvaline ühiskond“ on üks Horisont 2020 programmi seitsmest ühiskondlikust väljakutsest. See tähendab, et on loodud antud valdkonda käsitlev tööprogramm – dokument, milles on kirjeldatud projektikonkursside teemad.
Horisont 2020 „Turvalise ühiskonna“ tööprogrammi peamisteks prioriteetideks on paremini kaitsta meie kodanikke, ühiskonda ja majandust, samuti meie varasid, infrastruktuuri ning säilitada stabiilsust ja heaolu. 

Tööprogrammi teemad on jagatud kolme suuremasse kategooriasse:
– Esimene neist keskendub kriitilise infrastruktuuri kaitsmisele Euroopas. Rahastatakse projekte, mis aitavad ennetada, avastada ning reageerida nii füüsilisi kui ka küberohtusid.
– Teine kategooria tegeleb selliste julgeolekuküsimustega nagu toimetulek katastroofidega, võitlus kuritegevuse ja terrorismiga ning piirivalve ja välisjulgeolek.
– Kolmas osa tööprogrammist keskendub digiturvalisusele. 

Konkursid 2016-2017:

1)      Kriitilise infrastruktuuri kaitsmine – 1 konkursiteema – eelarve 40 miljonit eurot, tähtaeg 25.08.2016 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2301-cip-01-2016-2017.html

2)      Julgeolek – 21 konkursiteemat – eelarve 235 miljonit eurot, tähtaeg 25.08.2016 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sec-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SEC-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc

3)      Digitaalne julgeolek – 8 konkursiteemat – eelarve 118 miljonit eurot, tähtajad sõltuvalt konkreetsest teemast 16.02.2016, 12.04.2016, 25.08.2016, 25.04.2017, 24.08.2017 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc


Kontakt Eesti Teadusagentuuris
Margit Ilves
margit.ilves@etag.ee