Turvaline ühiskond Print

Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens

„Turvaline ühiskond“ on üks Horisont 2020 programmi seitsmest ühiskondlikust väljakutsest. See tähendab, et on loodud antud valdkonda käsitlev tööprogramm – dokument, milles on kirjeldatud projektikonkursside teemad.
Horisont 2020 „Turvalise ühiskonna“ tööprogrammi peamisteks prioriteetideks on paremini kaitsta meie kodanikke, ühiskonda ja majandust, samuti meie varasid, infrastruktuuri ning säilitada stabiilsust ja heaolu.

Tööprogrammi teemad on jagatud nelja suuremasse kategooriasse:

– Esimene neist keskendub kriitilise infrastruktuuri kaitsmisele Euroopas. Rahastatakse projekte, mis aitavad nii füüsilisi kui ka küberohtusid ennetada, avastada, nendele reageerida ja neid leevendada.
– Teise kategooria keskmes on tehisintellekt ja õiguskaitse.
– Kolmas kategooria tegeleb selliste julgeolekuküsimustega nagu toimetulek katastroofidega, võitlus kuritegevuse ja terrorismiga ning piirivalve ja välisjulgeolek.
– Neljas osa tööprogrammist keskendub digitaalsele julgeolekule. Selle alla kuuluvad küberturvalisus, digitaalne privaatsus ja andmekaitse.

Konkursid 2020:

  • Kriitilise infrastruktuuri kaitsmine – 1 konkursiteema – eelarve 20.7 miljonit eurot
  • Tehisintellekt ja õiguskaitse – 3 konkursiteemat – eelarve 20 miljonit eurot
  • Julgeolek – 13 konkursiteemat – eelarve 165.5 miljonit eurot
  • Digitaalne julgeolek – 3 konkursiteemat – eelarve 68.8 miljonit eurot

Kõik kutsed avanevad 12.03.2020, sulguvad 27.08.2020

Lingid

Turvalise ühiskonna tööprogramm
Avanevad konkursid
Partnerotsingu portaal

 

Kontakt Eesti Teadusagentuuris
Maarja Soonberg
maarja.soonberg@etag.ee
Tel: 731 7387