Zika viirus toob Horisont 2020-sse uued teadusteemad Print

Aasta 2015 tõi nakkushaiguste maailmas esile uue staari, kui aasta lõpus leidis aset Zika-viirusest tingitud haiguspuhang Ladina-Ameerikas.

Zika viirusest (ZIKV) tingitud haiguse vektoriteks on sääsed ja seetõttu on ZIKV levik sarnane teiste flavi-viirustega nagu dengue’ viirus, kollapalaviku viirus, Lääne-Niiluse viirus. Kuni 2015 puhanguni peeti ZIKV nakkust pigem beniigseks. Ent puhang Ladina-Ameerikas ja Okeaanias näitas, et see haigus võib levida mitte ainult uskumatult kiiresti vaid ka, et see võib anda täiskasvanutel neuroloogilisi komplkatsioone ja suurendada  aju kaasasündinud väärarengute esinemissagedust vastsündinutel koguni kahekümnekordselt.

Maailma Terviseorganisatsiooni Pan-Ameerika haru rõhutas olukorra tõsidust oma 1.detsembri 2015 aktis “Neuroloogiline sündroom, kaasasündinud väärarengud ja Zika-viirusinfektsioon: Implikatsioon Ameerika rahvatervishoiule”[i]. Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) märkis 10. detsembril 2015 välja antud ZIKV riski kiirhindamise raportis[ii], et seoses haiguse puhanguga Ladina-Ameerikas on ka eurooplastel suurenenud reisimisega seotud haigusjuhud. Samuti on nii imporditud kui ka autohtoonsed haigusjuhud tõenäosed suveperioodil ka EL ülemere regioonides ning ka EL lõunapiirkondades, kus esineb ZIKV vektor Aedes aegypti.

Praegu tuleb siiski tõdeda, et rasedusaegse ZIKV infektsiooni ja  aju kaasasündinud väärarengute vaheliste seoste ning ZIKV-nakkuse ja täiskasvanute neuroloogiliste koplikatsioonide seoste täiendavad uuringud on urgentselt vajalikud. Euroopa Komisjoni Teadusuuringute ja innovatsiooni peadirekotiraat on seisukohal, et Euroopa Komisjon peab olukorrale adekvaatselt reageerima. Seetõttu on ettevalmistamisel spetsiaalne taotlusvoor ZIKV problemaatika teadusuuringuteks, mis eeldatavasti avatakse 15. märtsil 2016 taotluste esitamise tähtajaga juba 28. aprillil 2016. Nii loodetakse grandilepingud allkirjastada juba juulis-augustis 2016. Muus osas rakenduvad tavapärased Horisont 2020 taotlemise reeglid. Taotlusvooru eeldatav kogueelarve on kümme miljonit eurot. Kuivõrd epideemiast on enim haaratud Brasiilia, siis võidakse ette näha vajadust kaasata projekti sealseid partnereid, kes saavad samuti rahastuse H2020-st.

Samas kutsub Euroopa Komisjon liikmesriikide teadlasi ja nakkushaigustega tegelevaid organisatsioone ja asutusi tegema nendes küsimustes EK-ga koostööd. EK on alustanud juba koostööd  Infektsioonhaiguste alase Globaalse Koostööplatvormis (Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness) osalevate riikidega.

Zika viirust, selle levikut ning Zika-viiruse infektsiooni neuroloogilisi komplikatsioone käsitlevate projektide taotlusvoor avatakse 15. märtsil 2016 ning taotluste esitamise tähtaeg on 28. aprill 2016. Hetkel leiab teemade kirjeldused ning taustamaterjalid Euroopa Komisjoni Zika viirust käsitlevalt veebilehelt.

16. veebruaril kell 15:00 (Kesk-Euroopa aja järgi 14:00) toimub taotlusvooru tutvustav veebiseminar, mis on nähtav ja millele saab registreerida veebilehel http://asib-emea.adobeconnect.com/yv6789

Argo Soon
Horisont 2020 konsultant
argo.soon@etag.ee